KUIDAS SAADA TOETUST ARHEOLOOGIAMÄLESTISTE PUHUL?


NB!

Taotlust on võimalik esitada  e-teenusena  läbi Kultuurimälestiste riikliku registri - register.muinas.ee.


Arheoloogiamälestiste puhul on võimalik saada toetust:


1. hooldamiseks (sh võsa j puude eemaldamine);

2. infostendide paigaldamiseks;

3. uuringute (päästekaevamised) teostamiseks


TAOTLUSTE ESITAMINE


- Restaureerimise, konserveerimise, remondi ja uuringute taotlused tuleb esitada (inventeerimised) kohta hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 30. septembriks


- Hooldustööde ja infotahvlite paigaldamise toetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt jooksva eelarveaasta 30. aprilliks


- Arheoloogiamälestiste uuringute (päästekaevamised) taotluste tähtajad on jooksval eelarveaastal vastavalt: 

31. märts, 30. juuni ja 30. september.Rohkem infot:


Ulla Kadakas
(arheoloogiamälestiste peainspektor)

640 3010
ulla.kadakas@muinas.ee
TAOTLUSE JA ARUANDE VORM


Kultuurimälestise omanikule või valdajale TAOTLUSE VORM


Toetuse ARUANDE VORM