KUIDAS SAADA TOETUST AJALOOMÄLESTISTE PUHUL?

NB!

Taotlust on võimalik esitada  e-teenusena  läbi Kultuurimälestiste riikliku registri - register.muinas.ee.


Ajaloomälestiste puhul on võimalik saada toetust:


1. hooldamine (sh võsa ja puude eemaldamine);

2. restaureerimine, konserveerimine, remont (sh hauatähised - ja piirded, piirdemüürid ja väravad, monumendid, dekoratiivskulptuurid);

3. infostendide paigaldamine;

4. uuringute (sh inventeerimine) teostamine.


TAOTLUSTE ESITAMINE


- Restaureerimise, konserveerimise, remondi ja uuringute taotlused tuleb esitada (inventeerimised) kohta hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 30. septembriks


- Hooldustööde ja infotahvlite paigaldamise toetuse taotlused tuleb esitada hiljemalt jooksva eelarveaasta 31. märtsiks


Rohkem infot:


Ilme Mäesalu
(arheoloogiamälestiste peainspektor)

640 3022
ilme.maesalu@muinas.ee
TAOTLUSE JA ARUANDE VORM

Kultuurimälestise omanikule või valdajale TAOTLUSE VORM


Toetuse ARUANDE VORM