VEEALUSELE MÄLESTISELE SUKELDUMINE


Veealused mälestised on ajaloolise, arheoloogilise, teadusliku  või muu kultuuriväärtusega objektid, nagu uppunud laevavrakid, ühepuupaadid, asulakohad, sadamad, rannalautrid jne.


Veealustele mälestistele sukeldumine on reguleeritud muinsuskaitseseadusega. Veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis võib sukelduda sukeldumise teenuse osutaja järelevalve all või sukeldumisloa alusel. Lubasid väljastab Muinsuskaitseamet.


Sukeldumisluba ja veealusele mälestisele sukeldumise teenuse osutaja tegevusluba annab õiguse sukelduda ja/või korraldada sukeldumisi mälestistele, millele avalikku juurdepääsu ei ole piiratud Muinsuskaitseameti peadirektori käskkirjaga. Juurdepääs mälestisele on piiratud juhul, kui mälestis on tundlik välismõjudele või kui tuleb tagada hauarahu.


Veealusele mälestisele sukeldumise teenuse osutaja tegevusluba saab taotleda juriidiline isik. Teenuse osutamiseks tuleb taotleda nii vastutava spetsialisti kui ka ettevõtja, mittetulundusühingu või sihtasutuse tegevusluba. Vastutava spetsialisti tegevusloa taotlejal peab olema rahvusvaheliselt tunnustatud sukeldumisinstruktori litsents, ta peab olema läbinud vastava koolituse ning tasunud riigilõivu. Tegevusloa taotlemisest loe lähemalt siin

KOOLITUSE INFO

Mälestisele sukeldumise koolitust korraldavad järgmised firmad:


Tige Tikker OÜ

www.tigetikker.ee

info@tigetikker.eeREGISTREERI SUKELDUMINE!


Sukeldumist veealustele mälestistele reguleerib Muinsuskaitseseadus ja Muinsuskaitseameti peadirektori käskkiri.


Tutvu käskkirjaga siin>>


Veealusele mälestisele ja selle kaitsevööndisse sukeldumisest tuleb loa omanikul teavitada Muinsuskaitseametit ühe nädala jooksul enne sukeldumist ja ühe nädala jooksul pärast sukeldumist e-posti aadressil sukeldumine@muinas.ee.

Lisaks tuleb vahetult enne sukelduma minemist ja vahetult pärast sukeldumiselt naasmist teavitada Politsei- ja Piirivalveametit.

Kontaktid:

Mere- ja lennupääste koordinatsioonikeskus JRCC Tallinn 619 1224, jrcc@politsei.ee

Kuressaare merevalvekeskus 440 1300, mrsc.kuressaare@politsei.ee


Täida leiuteate vorm >>

VEEALUSED MÄLESTISED

Meil kõigil lasub vastutus säilitada veealune kultuuripärand eesti vetes järgnevatele põlvkondadele.
Loe edasi >>

SUKELDUMISLOA TAOTLEMINE

Sukeldumisluba võib taotleda füüsiline isik, kes on vähemalt 18-aastane ja läbinud koolituse, mille käigus omandatakse oskus sukelduda veealusele mälestisele seda kahjustamata. Sukeldumisloa taotleja esitab Muinsuskaitseametile kirjaliku taotluse, milles on märgitud taotleja nimi, isikukood, elukoha aadress, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress. Taotlusele lisatakse tõend mälestisele sukeldumise koolituse läbimise kohta.