ABIKS PROJEKTEERIJALE - HOONEOSADE NÄIDISLAHENDUSEDAbiks projekteerijatele on kogenud restaureerimisarhitektid ja -insenerid Muinsuskaitseameti tellimusel välja töötanud hooneosade arhitektuurseid ja insenerilahendusi. Neid võib võtta eeskujuks restaureerimisprojektide koostamisel. Ajalooliste hoonete katusealuste kasutusele võtmisel tekivad tihti probleemid katuse soojustamisega (räästad ja katuseuugid muutuvad ebaproportsionaalselt paksuks, sarikaid toetatakse karniisidele jne). Tähtis on ka sadevete korrektne ärajuhtimine vihmaveetorudesse ning korstnapitside vormistamine. Tähelepanu on vaja pöörata hoonete räästa- ning soklisõlmedele, terrasside ja rõdude põrandakalletele.

Fotomaterjal kommentaaridega. Ajutised katused ja müüride katted

Fotod kommentaaridega. Uugid

Fotod kommentaaridega. Katuse räästakarniisid

Terrass. Puitkate

Rõdu. Kivikate kütteta ruumil.pdf

Rõdu. Puitpõrand kütteta ruumil.pdf

Rõdu. Puitpõrand köetaval ruumil.pdf

Soklisõlm. Keldriga hoone drenaazi ja sadeveekanalisatsiooniga.pdf

Soklisõlm. Keldriga hoone. Drenaazita, sadeveekanalisatsioonita.pdf

Sadevee äravoolurenni lehter sillutises.pdf

Sadevee äravoolurenni lehter sillutises. Nurgalahendus.pdf

Räästasõlm. Räästakarniis, kivikatus, sottrenn.pdf

Räästasõlm. Räästakarniis, kivikatus, ripprenn, katuslagi.pdf

Räästasõlm. Aluskatteta plekk-katus, avatud sarikad.pdf

Räästasõlm. Aluskattega plekk-katus, avatud sarikad.pdf

Räästasõlm. Aluskattega plekk-katus, avatud sarikad, katuslagi.pdf

Poolkelpkatus. Räästakarniis.pdf

Poolkelpkatus. Räästa- ja viilu serva karniisid.pdf

Kivi- või betoonbalustraad. Välistingimused.pdfNÄIDISSÕLMEDMK5-1 Kaarja katuseuugi soojustamine. Täiendav räästaprofiil.pdf

MK5-2 Katuseuugi soojustamine

MK6-1 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-2 Puitfassaad vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-3 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-4 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-5 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-6 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-7 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-8 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-9 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-10 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-11 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-12 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK6-13 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis.  Laua otsa profiil

MK6-14 Puitfassaadi vertikaalne viilulaudis. Laua otsa profiil

MK7-1 Müüri ajutine kate. Ühepoolne katusekivist kate kattel

MK7-2 Müüri ajutine kate. Ühepoolne katusekivist kate plokkm

MK7-3 Müüri ajutine kate. Ühepoolne katusekivist ja plaatmat

MK7-4 Müüri ajutine kate. Plekk-katted pikiprussil

MK8-1 Maakelder. Otsfassaad parapet

MK9-1 Katus. Soojustusega kivikatuse neel

MK9-2 Katus. Soojustusega plekk-katuse räästas


KATUSE SÕLMED

Tuuleveski katus A.pdf

Tuuleveski katus B.pdf

Ajalooline kiiluga hammaskaldlukk.pdf

Ajalooline hammaskaldlukk.pdf

Kaldlukk.pdf

Kiiluga hammasrooplukk.pdf

Hammasrooplukk.pdf

Rooplukk.pdf

Sarika ja penni ühendusjätk.pdf

Tala ristlõike suurendamine.pdf

Harjasõlm.pdf

Kaldtoe ja posti ühendus. Variant 1.pdf

Kaldtoe ja posti ühendus. Variant 2.pdf

Kaldtoe ühendus risti talaga. Variant 1.pdf

Kaldtoe ühendus risti talaga. Variant 2.pdf

Kivikatuse räästasõlm.pdf

Plekkkatuse räästasõlm.pdf

Korstna läbiviik kivikatusest.pdf

Korstnaots - historitsistlik stiil.pdf

Korstnaots - klassikaline lahendus.pdf

Katuseuugi piki- ja ristlõige.pdf

Kivikatuse soojustamine 1-1.pdf

Kivikatuse soojustamine 1-2.pdf

Kivikatuse soojustamine.2.pdf

Kivikatuse otsaseina sõlm katusepinna tõusmisel.pdf