Skeem uppunud Inglise priki Northumberland asukohaga (1820)

 

Käsikirjalisi skeeme, aga ka trükitud kartograafilisi materjale hukkunud laevade asukohtadega leidub arhiivitoimikutes haruharva.

Skeemile on märgitud hukkunud laeva Northumberland erinevad asukohad Kodasoo mõisa vetes Eesti põhjarannikul ning vrakilt päästetud kanepi ja laudade hoiupaik kuival maal. Skeemi koostamise ajaks oli vrakk jõudnud triivida 260 sülla kaugusele rannast.

 

9. novembri 1819 õhtul ilmus Kodasoo mõisa vetes Ihasalu neeme juures kolme versta kaugusel kaldast nähtavale üks ilma meeskonnata kolmemastiline laev, mis osutus kapten George Taylori juhtimisel Kroonlinnast Londonisse teel olnud prikiks Northumberland. Mastid olid raiutud, purjed ja ankrud puudusid. Laeva kere oli tugevalt kahjustatud. Purustuste järgi võis oletada, et laev oli juba varem kusagil randunud ja seal röövimise ohvriks langenud. „Vene kaupu“ (kanep, lina, rasv, lauad, seaharjased jm) vedanud laevalt kraami maale toomine läks vaevaliselt ning see oli laevaankrute puudumise tõttu ka ohtlik. Sügis-talvised tuuled ja jää lükkasid vrakki ühest kohast teise.

Järgmise aasta kevadel anti teada vraki avalikust enampakkumisest. Laevalt päästetud kauba ja laevainventari ning vraki müügist saadud tulude jagamisel tekkisid vaidlused eri nõudlejate vahel, kes soovisid saada hüvitist päästmise ja hoiustamise eest. Kas vrakk jäi merre või saadi see veest ka kätte, jääb teadmata.

Skeemi on joonistanud Eestimaa kubermangu maamõõtja C. Faehlmann.

 

EAA 30-1-9270.

Dokumendi valis ja kommenteeris Reet Hünerson