Laevavrakid on osa rahvusvahelisest kultuuripärandist. Ühe laeva ajalooga on tavapäraselt seotud mitu erinevat riiki näiteks laevaehituskoha, meeskonna, lasti, uppumiskoha või ka mitme riigi ühise ajaloo näol. Et paljud laevavrakid on tänaseni säilinud ainult osaliselt, siis aitab nende identifitseerimisele kaasa arhiivides leiduvate materjalide põhjalik analüüs. Teisalt on arhiivimaterjalid aluseks arheoloogiliste uurimistööde teostamisel kindla objekti otsimiseks. Arhiivimaterjalid ja uppunud laevad on allikad, mis moodustavad koos terviku ja täiendavad üksteist.

Juhtpartnerina on Muinsuskaitseameti ülesanneteks tegevuste ning partnerite omavahelise koostöö koordineerimine, et tagada planeeritu sujuv täideviimine. Projekti juhtimise kõrval on kandvateks tegevusteks vrakiregistri loomine, arendamine, täitmine ja allveearheoloogiliste välitööde teostamine. Rahvusarhiivi roll on välja selgitada laevahukke kajastavad arhiivimaterjalid Eesti arhiivides, aga samuti teha ekspeditsioone Taani, Hollandi ja Rootsi arhiividesse ning saadud andmed kanda vrakiregistrisse. Suur maht on ka merenduse ja laevahukkude teemaliste allikate digitaliseerimisel, mis muudetakse kättesaadavaks Saaga digitaalkogus ja seotakse registriga. Eesti Meremuuseum teeb vrakiregistrisse sissekandeid aastate jooksul muuseumisse kogutud materjalide ning allveearheoloogiliste uuringute põhjal ning koostab näituse tähelepanuväärsematest leidudest.  Rootsi Rahvuslik Meremuuseum arendab olemasolevat Rootsi vrakiregistrit, teostab välitöid ning viib läbi erinevaid üritusi väljaspool muuseumi ruume.

 

Projekti raames toimuvad seminarid, avaldatakse raamat ning korraldatakse ekskursioone, mille eesmärgiks on tutvustada veealust kultuuripärandit laiemale üldsusele.PROJEKTI VOLDIK

SHIPWHER projekt (EST)
SHIPWHER projektet (SWE)
SHIPWHER project (ENG)

SHIPWHER Facebookis


VRAKIREGISTER

SHIPWHER projekti raames luuakse internetipõhine andmebaas, mis on ühenduses projektipartnerite juba olemasolevate andmebaasidega ning mis annab nii sukeldujatele kui ka mitte-sukeldujatele hea ülevaate Läänemeres leiduvatest laevavrakkidest.

PROJEKTI ALUS

Kesk-Läänemere programmi juhtkomitee koosolekul 15.04.2010 kiideti heaks projekti Laevavrakid: digitaliseerimine ja avatud ligipääs mereajalooallikatele ehk SHIPWHER taotlus. Projekt kestab kuni 2013. aasta kevadeni. Projekti viivad läbi Muinsuskaitseamet, Rahvusarhiiv, Eesti Meremuuseum ja Rootsi Rahvuslik Meremuuseum.

LEIUD AJALOOARHIIVISTTorm pillutas laeva Vormsi juures

Eestikeelne kirjeldus laevaõnnetusest Pärnu lahel 1883. aastal osa 1 osa 2 osa 3

Skeem uppunud Inglise priki Northumberland asukohaga (1820)

Lucca viimane reis

Õnnetus päästetöödel Hiiumaa vetes