XX sajandi arhitektuuri teabepäev 24.10.2012

22. okt,      
24. oktoobril 2012.a algusega kell 14.00 toimub Eesti Arhitektuurimuuseumis (Ahtri 2 Tallinn) TALLINNA  XX  SAJANDI  VÄÄRTUSLIKKU ARHITEKTUURIPÄRANDIT TUTVUSTAV TEABEPÄEV.
2007. aastal algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium Eesti XX sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise projekti eesmärgiga selgitada välja selle perioodi arhitektuuri paremik, mis annaks edaspidi kõigile mõtteainet   kultuuriväärtuste ja arhitektuuripärandi kaitsmisel ning hoidmisel. Maakondade ja suuremate linnade arhitektuuripärand inventeeriti aastatel 2008-2009. Aastatel 2010-2012 on arhitektuuriajaloolastest, arhitektidest jt spetsialistidest koosnev töörühm analüüsinud koostatud inventeerimiste põhjal XX sajandi väärtusliku arhitektuuripärandi hetkeseisu ja teinud ettepanekuid pärandi edasiseks kaitsmiseks. Kõigile huvilistele  on XX sajandi arhitektuuri andmebaas kättesaadav Muinsuskaitseameti  kodulehel  (http://register.muinas.ee/projektid). Andmestik annab võimaluse kohalikel  omavalitsustel ja ettevõtjatel antud materjale kasutada üld- ja detailplaneeringute koostamisel, teha ettepanekuid  miljööväärtuslike alade moodustamiseks, arhitektuuriajaloolastel tegeleda uurimistööga jne.
Tallinna XX saj väärtuslikku arhitektuuripärandit tutvustav teabepäev toimub kolmapäeval, 24. oktoobril 2012. a algusega kell 14:00 Eesti Arhitektuurimuuseumis (Ahtri 2 Tallinn).

Päevakava:

 

14.00-14.15    registreerimine

14.15-14.45    „Eesti XX sajandi väärtusliku arhitektuuri ülevaade ja hetkeseis“ Mart Kalm,   Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskonna dekaan, professor/akadeemik

14.45-15.15    „Tallinna tsaari- ja eestiaja (1870-1914) arhitektuur: kaitse  hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest.“ Oliver Orro, Eesti Kunstiakadeemia teadur/lektor

15.15-15.45    „Nõukogudeaegne ehituspärand Tallinnas - väärtused ja valikud." Epp Lankots, Eesti Kunstiakadeemia teadur

15.45-16.00    „Kokkuvõtteid projektist. Tulevikku vaatavalt.“  Leele Välja,

Eesti arhitektuurimuuseumi direktor

16.00    Arutelu, kokkuvõte.

                        

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt toimub ajavahemikul 2010 – 2012


<