17. märtsil toimub seminar "Pärand väljaspool Tallinna"

08. märts,      
17. märtsil toimub EMP mõisakoolide programmi raames Eesti-Norra ühisseminar maapiirkondade ja väikelinnade pärandi kaitsest. Seminar algab kell 14:00 ja toimub Muinsuskaitseametis aadressil Pikk tänav 2. Osalema on oodatud kõik huvilised

Kui tuntuimad mälestised Eestis asuvad suuremates linnades, siis valdav enamus meie väärtuslikust pärandist paikneb hoopis maapiirkondades ja väikelinnades. Elu koondumisega Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse tõstatub aina teravamalt päevakorda küsimus mälestiste olukorrast ning nende säilimisest piirkondades, kus inimesi jääb aina vähemaks. Kui üldised arengutendentsid ei soodusta elamist maal ja väikelinnades, siis ei anna ka ainiti omaniku otsa vaatamine head lahendust pärandi säilimiseks. Probleem on laiem ja see tähendab, et ka lahenduste otsimisel tuleb avardada pilku ning kaasata erinevaid osapooli. 

Suur- ja valglinnastumine ei pea protsessina olema ilmtingimata paratamatu. Nii näiteks soodustab töökohtade ning tööaja- ja elanikkonna struktuuri muutumine hajaasustuse säilimist ning samuti väikelinnade hea elukvaliteedi märkamist. Muinsuskaitse roll on selliseid tendentse märgata ning toetada nende arengut suunas, mis aitab kaasa kultuuripärandi säilimisele kõikjal Eestis. Õnneks ei ole me üksi, sarnased väljakutsed puudutavad ka teisi riike ning nende muinsuskaitse ametkondi. See annab meile hea võimaluse kogemuste vahetamiseks. 

Seminar toimub EMP mõisakoolide programmi raames. 
Seminari töökeel on inglise keel.

Osalemiseks palume panna nime kirja: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemawrzeKK2ZtRs8igDoso6JzxWMEcq8eoSDHZIsP18yBskWQ/viewform

Programme
14:00 Liina Jänes, Ministry of Culture, advisor: Heritage outside big cities.
14:15 Ole Christian Tollersrud: HoME-project with Poland, the Cultural Heritage in the Municipality-programme
14:45 Mikael Lye, Architect MNAL, Senior Advisor, Urban conservation and development unit: New strategy on historic towns
15:15 Siim Raie, National Heritage Board, director general: Estonian small towns from the perspective of heritage protection
15:30 Oliver Orro, Estonian Academy of Arts, lecturer: General situation of conservation areas in Estonian historic towns 
16:00 Jiri Tintera, Valga city architect: Conservation area of Valga – challenges of a city with declining population.
16:30 Riin Alatalu, EEA grants Manor school programme coordinator: Social and economic impact of Manor school programme. Reflections to the evaluation carried out by Civitta Eesti. 
17:00 Discussion

Päise foto: Võru vanalinna muinsuskaitseala. Kadi Mõttus, 2015. Kultuurimälestiste riiklik register.
<