Pressiteade: Muinsuskaitseamet toetas restaureerimistöid 110-l kultuurimälestisel

17. jaan,      

Muinsuskaitseamet toetas 2010. aastal 110 kultuurimälestise remont- ja restaureerimistöid kokku 9 045 778 krooniga (578 130,58 euroga).


Muinsuskaitseameti peadirektori Kalev Uustalu sõnul pikendasid möödunud aasta talvine suur lumi ja suvine torm nende kultuurimälestiste loetelu, kus oli vaja teha kultuuripärandi säilimiseks vältimatuid remonditöid.  Vaatamata Eesti riigi jaoks majanduslikult keerulisele aastale toetas Muinsuskaitseamet 110  mälestise remont- ja restaureerimistöid. 

 

Eelmisel aastal valminud restaureerimistöödega saab tutvuda Muinsuskaitseameti koduleheküljel:

http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/tood/tehtud-tood-2010

 

Riigieelarvest võib mälestise omanik või valdaja taotleda toetust mälestise hooldamiseks, valve- ja signalisatsioonisüsteemide paigaldamiseks, mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks.

Taotlus toetuse saamiseks 2012. aasta riigieelarvest tuleb esitada kirjalikus vormis hiljemalt 2011. aasta 1. veebruariks. Toetuse taotlemisest täpsemalt saab lugeda Muinsuskaitseameti koduleheküljelt: http://www.muinas.ee

 

 

Lisainformatsioon:

Mailis Meesak

Avalike ja välissuhete nõunik

Muinsuskaitseamet

640 3017; 5348 8841

mailis.meesak@muinas.ee

 

<