Personalikonkurss avalike ja välissuhete nõuniku ametikohale

04. sept,      

Muinsuskaitseamet võtab alates 1. oktoobrist 2012 a  tööle AVALIKE JA VÄLISSUHETE NÕUNIKU

asendamaks kuni kaheks aastaks ajutiselt ametist äraolevat ametnikku.

Muinsuskaitseameti avalike ja välissuhete nõunikult ootame huvi Eesti kultuuripärandi vastu, oskust/kogemust suhelda meedia ja avalikkusega (artiklite kirjutamine, intervjuude andmine jms) ning oskust korraldada ameti välissuhteid.

Avalike ja välissuhete nõunik koordineerib  Muinsuskaitseameti kontakte väljas poole Eestit  ning  koostööd välispartneritega.

Avalike ja välissuhete nõunik koordineerib Muinsuskaitseameti sise- ja väliskommunikatsiooni ning korraldab ameti veebilehega seonduvat.

Avalike ja välissuhete nõunik koordineerib Muinsuskaitseameti töötajate täienduskoolitust.

Kandidaatidelt ootame:

  • Soovitatavalt avalike suhete alast haridust või töökogemust avalike või välissuhete alal
  • Inglise keele oskust kõrgtasemel, vene keele oskust kesktasemel
  • Avaliku sektoriga seotud õigusalase regulatsiooni tundmist
  • Head suhtlemisoskust ning koostöövõimet
  • Ladusat eneseväljendusoskust
  • Vastutustunnet, korrektsust ja järjekindlust
  • Huvi muinsuskaitse ja kultuuripärandi vastu

Pakume arendavat ja huvitavat tööd riigiametis, avaliku teenistuse seadusest tulenevaid soodustusi, head eneseteostuse võimalust.

Ametikoha palk: 900.- € 

Nõutud haridus  Kõrgharidus

Nõutud keeled:  Eesti, Inglise, Vene

Tööaeg  Täistööaeg

Tööle asumise aeg  1.-15. oktoober 2012

Ametikohale kandideerimiseks palume saata cv ja motiveeritud avaldus hiljemalt 14. septembriks 2012 aadressil info@muinas.ee. Täiendav info telefonil 6403050 v info@muinas.ee või www.muinas.ee
<