Muinsuskaitseameti teabepäev Valgas 26.11.2010: XX sajandi arhitektuuri inventeerimine

20. nov,      
2007. aastal algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise projekti, eesmärgiga selgitada välja 20. sajandi arhitektuuri paremik, mis annaks edaspidi kõigile mõtteainet   kultuuriväärtuste -arhitektuuripärandi kaitsmisel ja hoidmisel.

Nüüdseks on maakonnad inventeeritud ja valmis saanud andmebaas kogu 20. sajandi väärtuslikematest ehitistest. Valgamaa XX sajandi arhitektuuri inventeerimine toimus aastal 2008, koostajaks Eesti Kunstiakadeemia  professor Mart Kalm. Nüüd on kõigile huvilistele  kultuurimälestiste registri  20. sajandi arhitektuuri andmebaas kättesaadav muinsuskaitse kodulehel  (http://register.muinas.ee/). Valminud projekt annab võimaluse kohalikel  omavalitsustel, firmadel ja omanikel antud materjale kasutada üld- ja detailplaneeringute koostamisel ning miljööväärtuslikel aladel.

 

VALGAMAA XX  SAJANDI  ARHITEKTUURI TEABEPÄEV TOIMUB:


Reedel 26. novembril 2010. a kell 12.00 – 16.15  Valga Maavalitsuse saalis (Kesk 12, Valga).

 

Planeeritav päevakava:

11.30 – 12.00             Registreerimine ja hommikukohv

12.00 – 13.45              Eesti 20. sajandi arhitektuuri inventeerimine- Oliver Orro (Tallinna Kultuuriväärtuste Amet)

13.45 – 14.00              Kohvipaus

14.00 – 15.15              XX sajandi arhitektuur Valgas ja Valgamaal - Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia professor )

15.15 – 16.00             Planeeringud ja miljööväärtuste arvestamine - Ilona Merzin

                                     (Muinsuskaitseameti arhitektuurimälestiste peainspektor)

16.00 – 16.15             Arutelu, kokkuvõte

                          

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt

 

Projekt toimub ajavahemikul 2010 – 2012


<