Muinsuskaitseamet vahetab kogemusi soome kolleegidega

18. okt,      

Homme sõidab Muinsuskaitseameti järelvalveinspektoritest koosnev delegatsioon Soome, et kolme päeva jooksul vahetada sealsete kolleegidega kogemusi kultuuripärandi kaitse, uuringute ja järelevalve alal.

Soome rahvusmuuseumis toimuval seminaril on teemadeks kultuuripärandi kaitse korraldamine, seadusandlus, strateegia ja praktika Soomes ning Eestis.  Samuti räägitakse kultuuripärandi, miljööalade ning  vallasmälestiste ja vaimse kultuuripärandi kaitsest mõlemas riigis; ehitismälestiste restaureerimise võimalustest ja ohtudest; rahvusvahelisest tegevusest Läänemere piirkonnas ning infosüsteemide ja andmebaaside osast  kultuuripärandi uuringutel.

 

Kultuuripärandi valdkonnauuringute alaste tulemuste rakendamist praktikas vaadeldakse koos ringkäigul Suomenlinnas ja Porvoos.

 

Eesti muinsuskaitsjad viivad soome kolleegidele põneva teema arutleda  kultuuripärandi kaitse ja väärtustamise üle 20. sajandi arhitektuuri näitel. Hetkel Eestis toimuva projekti käigus kaardistatakse ja seejärel valitakse välja kõige silmapaistvamad ning arhitektuuri põlistamise seisukohalt olulised objektid, mida eesti muinsuskaitseeksperdid soovitavad tuleviku arhitektuurilise mitmekesisuse loomise ja säilitamise seisukohalt kaitse alla võtta. Selline analüüs ning eeltöö välistaksid tulevikus Turisti poe taolised juhtumid.

 

Taustaks: 2007. aastal algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise projekti, mille eesmärk on välja selgitada arhitektuuri paremik perioodist 1870-1991. Tänaseks muinsuskaitseeksperdid  inventeerinud kõik maakonnad ning selle tulemusel on valminud andmebaas 20. sajandi väärtuslikumatest ehitistest. Kultuurimälestiste registri kaudu on andmebaas kättesaadav kõigile huvilistele (http://register.muinas.ee/?menuID=architecture). Eriti tänuväärne on selline andmebaas  kohalikele omavalitsustele, kes saavad oma töös kogutud materjale kasutada üld- ja detailplaneeringute koostamisel ning miljööalade kehtestamisel. Samuti on kogutud andmeid võimalik kasutada uute turismimarsruutide planeerimisel.

Lisainfo:

Meeli Hunt

Avalike- ja välissuhete nõunik

640 3054

50 12420

meeli.hunt@muinas.ee

 

Tarvi Sits

Lõuna Eesti järelvalveosakonna juhataja

733 7630

51 24253

Tarvi.sits@muinas.ee

 

<