Pressiteade: Muinsuskaitseamet tunnustas parimaid partnereid

14. okt,      
Muinsuskaitseamet tunnustas täna, 14. oktoobril, käesoleva aasta parimaid partnereid. Neljakümne ühest muinsuskaitseameti tunnustuse pälvinust, said kaks tunnustatavat lisaks ka 5000-kroonised preemiad kultuuripärandi hooldamise ja korrastamise eest. Sõnavõttudega esinesid riigikogu muinsuskaitse ühenduse esimees Trivimi Velliste ja muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu.

Muinsuskaitseamet tunnustab igal sügisel käesoleva aasta parimaid muinsuskaitsjaid – omanikke, ettevõtteid ja aktiivseid kodanikke, kelle panus kultuuripärandi kaitsesse on märkimisväärne.


Tunnustuse pälvinud parimad partnerid 2010. aastal:


1. Tartu Mänguasjamuuseum

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Tartus Lutsu tn 2 asuva hoone

restaureerimise ja kasutuselevõtu ning hea koostöö eest

 

2. Kaido Kepp

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Tartu Mänguasjamuuseumi

teatrimaja ja Tartu vanalinna muinsuskaitseala ning selle kaitsevööndi hoonete restaureerimisprojektide kõrgetasemelise koostamise eest

 

3. Üllar Juhanson 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Tartu Mänguasjamuuseumi

teatrimaja kõrgetasemelise restaureerimise eest

 

4. Piret Rammo

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse tegevuse eest

kultuuripärandi hoidmisel ja Järvamaa mõisakoolide restaureerimise eestvedamisel ning Laupa mõisa restaureerimise korraldamisel

 

5. Jaan Jõgi 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Padise mõisa valitsejamaja

muinsuskaitse eritingimuste ja Laupa mõisa peahoone restaureerimisprojekti koostamise ning muinsuskaitselise järelevalve teostamise eest

 

6. Märt Käige

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid kõrgetasemelise projektijuhtimise ja kaasamõtlemise eest Laupa mõisa peahoone restaureerimistöödel

 

7. Harjumaa Muuseum 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Amandus Adamsoni

maja restaureerimise korraldamise eest

 

8. Allan Strus

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Amandus Adamsoni majamuuseumi restaureerimisprojekti kõrgetasemelise koostamise ja eeskujuliku muinsuskaitselise järelevalve eest

 

9. Jaak Reinula 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Viljandis Tartu tn. 4a asuva

büroohoone ja Mart Saare majamuuseumi muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti eeskujuliku koostamise eest

 

10. Valeri Volkov

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Rapla kivisilla

restaureerimisprojekti kõrgetasemelise koostamise eest

 

11. Tanel Kaur 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Maarja-Magdaleena kiriku

katuse väga heal tasemel restaureerimise eest

 

12. Aet Maasik

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Kõue-Triigi mõisa peahoone

sisekujunduse põhiprojekti kõrgetasemelise koostamise eest

 

13. Rünno Vissak

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid arheoloogilise järelevalve

kõrgetasemelise teostamise ning sihikindla tegevuse eest Pärnu

linnakindlustuste uurimisel ja säilimise tagamisel

 

14. Arne Maripuu ja tema meeskond

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid kõrgetasemelise töö eest

Angla tuulikute restaureerimisel ja Viltina Villemi tuuliku

tiibade paigaldamisel

 

15. Sergei Ruus

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Viltina pukktuuliku järjepideva

hooldamise ja korrastamise eest

 

16. Ennistuskoda Kanut

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid silmapaistva ja kõrgekvaliteedilise töö eest Tallinna Issandamuutmise kiriku ikonostaasi konserveerimisel

 

17. MTÜ Varnja vanausuliste kogudus

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Varnja vanausuliste kiriku ja

selle inventari heaperemeheliku säilitamise, restaureerimisvõimaluste otsimise ja hea koostöö eest

 

18. Tõnis Kaasik 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Saka mõisa peahoone

restaureerimise, hoidmise ja hooldamise eest

 

19. Tiina Annus

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Kõltsu mõisa peahoone

taastamise ja restaureerimise eest

 

20. Ave Kitsel 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Rannu mõisa kärnerimaja

säästliku hooldamise ja restaureerimise eest

 

21. Vesa-Antti Lappalainen

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Pidula mõisakompleksi

eeskujuliku hooldamise ja arendamise eest

 

22. Külli Kuldkepp 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Kärstna mõisa kabeli

konserveerimistööde organiseerimise ja mälestiste ümbruse

pideva korrashoidmise eest

 

23. Rapla vallavalitsus

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Rapla valla perspektiivitundega ning kultuurimälestisi arvestava üldplaneeringu koostamise eest

 

24. Haapsalu linnavalitsus 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Haapsalu promenaadi ja

kuursaali restaureerimise korraldamise eest


25. Monika Rogenbaum

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse tegevuse eest

Taheva valla kultuuripärandi hooldamisel ja korrastamisel

 

26. Vastseliina vallavalitsus 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Vastseliina linnuse

restaureerimistööde korraldamise eest

 

27. Valjala vallavalitsus

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse tegevuse eest

arheoloogiamälestiste hooldamisel ja korrastamisel

 

28. Aime Pärna 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Tartu ajalooliste kalmistute

sihikindla hooldamise ja hoidmise eest

 

29. Vello Väinsalu

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid avariilises seisus Esku kabeli katuse restaureerimise korraldamise ja omavahendite kasutamise eest

 

30. Külli Erikson 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid panuse eest orelite mälestiseks

tunnistamise dokumentatsiooni ettevalmistamisel, samuti pikaajalise koostöö eest õigeusu kirikute inventari kaitsekohustuse teatiste ja eksperdihinnangute koostamisel

 

31. Merle Vaidem 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse töö eest

Olustvere mõisa pargi hooldamisel ja korrastamisel

 

32. Mart Soon

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse tegevuse eest

kultuuriväärtuslikust leiust teavitamisel ja hävitamisest päästmisel

 

33. Kuno Kübarsepp 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse tegevuse eest

kultuuriväärtuslikust leiust teavitamisel

 

34. Ülar Tooming

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid koostöö eest

kultuuripärandi säilitamisel

 

35. Enar Viljamaa

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse tegevuse eest Vanaküla kalmistu säilitamisel ja muinsuskaitseseaduse eeskujulikul täitmisel

 

36. Loniida Bergmann 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse tegevuse eest Võisiku mõisa kalmistu ja kabeli järjepideval hooldamisel ja hea käekäigu eest seismisel ning vabatahtliku giiditöö tegemise eest Võisiku mõisakompleksi ja selle ajaloo tutvustamisel

  

37. Rain Jano

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid Võhma küla mälestiste

ja kultuuriväärtuslike objektide korrastamise

ning looduses tähistamise eest

 

38. Kaarle Kumer 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid operatiivse ja tulemusliku

tegutsemise eest kunstiteose lõhkumise juhtumi ning varguse juhtumi lahendamisel

 

39. Raul Kurg

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse tegevuse eest

kultuuripärandi hoidmisel ja säilitamisel Rebala muinsuskaitsealal

 

40. Külli Must 

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse tegevuse eest

Alatskivi mõisa peahoone ja pargi restaureerimistööde korraldamisel

 

41. Ilmar Kõverik

Muinsuskaitseamet tunnustab Teid tänuväärse tegevuse eest

kultuuripärandi hoidmisel ja hooldamisel, järjekindla võitluse eest

autentse keskkonna säilitamiseks ning hea koostöö eest
<