Muinsuskaitseamet korraldab laupäeval, 17. märtsil seminari veealuste mälestiste sukeldumise teemal Läänemerel.

16. märts,      
Koos rootsi kolleegidega tutvustatakse Läänemere ajaloolist kultuuripärandit ning koostööprojekti SHIPWHER, räägitakse veealusele mälestisele sukeldumise regulatsioonist Eestis ja Rootsis ja arutatakse sukeldusturismi võimalikkuse teemal mõlemas riigis. Samuti vaadatakse filmi „Jääretk ja remonditöökoda“, mis jutustab 1918. aasta sündmustest ning ühest uppunud laevast Tallinna lahel.

Tutvustatakse Eesti Kultuurimälestiste Riikliku Registri juurde loodud elektroonilist andmebaasi, kuhu on koondatud arhiivides peituvad materjalid laevade hukkude ning arheoloogiliste välitööde  kohta.

Rootsi  riikliku meremuuseumi eksperdid jagavad omapoolset kogemust ning teevad ettekande kahe rootsi sõjalaeva Mars (1564) and Svärdet (1676)  avastamisest, ajaloost ja arheoloogiast. Samuti rootsi sukeldumispargist laevavraki Eric Nordevall näitel.

Muinsuskaitseameti peadirektori Kalev Uustalu sõnul on tegemist nii rahvusvaheliselt kui ka Eesti-siseselt ootamatult suurt tähelepanu pälvinud projektiga: „ Võib öelda, et see on Muinsuskaitseameti jaoks märkimisväärne edasiminek veealuse kultuuripärandi vallas. Projekti kordaminekule aitab kindlasti kaasa asjaolu, et eelmise aasta suvel  sai esmakordselt Eestis seaduse tasandil reguleeritud vee alla jäänud kultuuriväärtustega seotu. Nii kõnealune projekt kui seadusemuudatused teevad selgepiirilisemaks järjest enam populaarsust võitva allveesukeldumise kultuuripärandite uurimisel. Loodan, et allveearheoloogia tulevik toob uusi põnevaid ja ajaloo jaoks olulisi leide nii Eestis kui ka Läänemeres tervikuna,“ ütles Uustalu.

TAUSTAKS:

Merepärandit uuriv projekt SHIPWHER  vaatleb tänaseks ajaloohämarusse kadunud laevade ajalugu alates ehitamisest kuni hukuni. Tavapäraselt on iga üksiku laeva ajalooga seotud mitu riiki. Nii võib Hollandis ehitatud Rootsi lipu all sõitev alus vedada Venemaale  kuuluvat lasti ning uppuda Eesti vetes.  Sajandeid hiljem tuleb vraki leidmisel  ja identifitseerimisel lisaks allveearheoloogilistele töödele teha uuringuid rahvusvahelistes, mitmele eri riigile kuuluvates arhiivides. See kõik on osa SHIPWHERi projektist.

Tegu on suurt rahvusvahelist ja ka kodumaiste hobisukeldujate seas  huvi tekitanud projektiga.

Tallinnas, Hopneri majas toimuva infopäeva ajakava on nähtav aadressil: http://muinas.ee/pressinurk/teated/article-31

Teavet saab aadressidelt: www.facebook.com/shipwher ja marii.asmer@muinas.ee

 

AJAKIRJANIKUD ON OODATUD SEMINARI KAJASTAMA. SEMINARI ALGUS KELL 11.00 HOPNERI MAJAS RAEKOJA PLATS 18.

<