Muinsuskaitseamet ja Viljandi maavalitsus korraldavad Õisu mõisas seminari „Kultuuriloost lähtuv planeerimine“

07. nov,      
Muinsuskaitseamet koostöös Viljandi maavalitsusega  korraldavad 10. novembril Viljandimaal asuvas  Õisu mõisas seminari „Kultuuriloost lähtuv planeerimine“
Õppepäev on mõeldud omavalitsuste töötajatele, planeerijatele, muinsuskaitsjatele, arhitektidele, restauraatoritele, mälestiste omanikele  ja teistele teemast huvitatud isikutele.

 

Selle  aasta 1. juunist täiendati  muinsuskaitseseadust mitmes valdkonnas.  Üks olulisemaid muudatusi on nüüdsest kehtiv nõue koostada planeeringutele muinsuskaitse eritingimused, seda juhul kui planeeritaval alal asuvad mälestised või kui planeering hõlmab muinsuskaitseala territooriumi. Nimetatud seadusesätet mõtestab muinsuskaitseameti peainspektorite osakonna juhataja asetäitja Merle Kinks.

Miljööalal asuva hoonestuse säilitamisest ja uutest planeeringutest pealinna Tallinna näitel kõneleb Tallinna Kultuuriväärtuste ameti miljööalade osakonna juhataja Riin Alatalu.

 

Oma kogemustest vanade hoonete projekteerimisel ja restaureerimisel ning vastuoludest selles valdkonnas räägib  arhitekt Raivo Mändmaa.

Tekstiilikunstnik ja EKA emeriitprofessor Anu Raud mõtiskleb minevikupärandi väärtustamise ning selle kadumise ohtude teemal.

 

Õppepäeva teine pool on pühendatud Õisu mõisa tulevikuplaanidele.. Kõnelevad arenduskonsultant Urmas Tuuleveski, Tartu Ülikooli professor Juhan Maiste ja  Artes Terrae OÜ maastikuarhitekt Sulev Nurme. Kõik nimetatud esinejad on tegelenud Õisu mõisa ajaloo uurimisega ja kavandanud Õisu jaoks uusi arenguid lähtuvalt väärikast kultuuriloolisest taustast.

Seminari tervitussõnad ütleb Viljandi maavanem Lembit Kruuse.

 

Meedia on oodatud kajastama seminari.

 

Lisainfo:
Meeli Hunt

Avalike- ja välissuhete nõunik

640 3054

50 12420

meeli.hunt@muinas.ee

 

Anne Kivi

Viljandimaa vaneminspktor

 4333925

5124245

 anne.kivi@muinas.ee

 

Tiia Kallas

Viljandi maavalitsus

4330422

 5122804  

tiia.kallas@viljandimaa.ee  <