Pressiteade: Muinsuskaitseamet ja Merevägi sõlmisid koostööleppe veealuse kultuuripärandi kaitseks

07. märts,      
28. veebruaril 2011 sõlmisid Kaitseväe Mereväe ülem mereväekapten Igor Schvede ja Muinsuskaitseameti peadirektor Kalev Uustalu tähtajatu koostööleppe veealuse kultuuripärandi kaitseks.

Koostööleppe kohaselt hakkab Muinsuskaitseamet Mereväe Staabile edastama teavet avastatud lõhkekehade kohta. Mereväe Staap omalt poolt edastab Muinsuskaitseametile teavet avastatud uute kultuuriväärtuslike objektide kohta. Operatiivsemaks muutub ka info edastamine demineerimistööde läbiviimisest mälestistel, nende kaitsevööndites ja uutel kultuuriväärtusega objektidel.

Lisaks on mõlema poole eesmärgiks arendada koostööd uppunud kultuuriväärtuslike sõjalaevade kaitsel ja korraldada ühiseid õppepäevi koostöö parendamiseks. Võimaluse korral hakkab Mereväe Staap osutama abi ka veealuste kultuurimälestiste otsimis- ja lokaliseerimistöödel.

Merevägi on Meremuuseumi ja Muinsuskaitseametiga koostööd teinud ka varem. Möödunud aasta augustis leidis miinijahtija Ugandi mereväe ja meremuuseumi koostööoperatsiooni käigus Saaremaa lähistelt Vabadussõjas hukkunud Briti sõjalaevade HMS (Her MajestyŽs Ships) Cassandra, HMS Myrtle ja HMS Gentiani vrakid. Oktoobri algul avastasid mereväelased Väike-Pakri saare ja Paldiski vaheliselt ankrualalt pea 200 aasta vanuse haruldase ajaloolise ankru, mis anti üle meremuuseumile.


<