MEREPÄRANDI SEMINAR 1. JUULIL KÄSMU MEREMUUSEUMIS

21. juuni,      
Käsmu meremuuseum, Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet korraldavad Käsmu meremuuseumis pühapäeval, 1. juulil merepärandi seminari.


Seminari juhatab sisse Käsmu meremuuseumi juhataja Aarne Vaik lugudega Lahemaa kaptenitest ja Lahemaal valmistatud laevadest. Allveearheoloog Vello Mäss käsitleb põhjaranniku laevavrakke ja nendega seotud ajaloosündmusi. Ajalooinstituudi vanemteadur Gurly Vedru tutvustab Lahemaa ajaloolisi sadamakohti, meremärke ja rannaasulaid. Raamatu "Eesti tuletornide ajalugu" autor ja muinsuskaitseameti nõunik Jaan Vali räägib meresõidust ja tutvustab navigatsioonimärke ning ajaloodoktor Kersti Lust jutustab kirjalike allikate põhjal mereõnnetustest ja rannaröövidest.
Kogu päeva jooksul on huvilistel koostööpartneri Päästeameti katamaraanil võimalik võtta ette õppesõit ja uurida Käsmu lahe veealust pärandit, mida tutvustab muinsuskaitseameti veealuse pärandi vaneminspektor Maili Roio.

Päevakava:


11.00 Aarne Vaik. Lahemaa laevandusest

11.45 Vello Mäss. Põhjaranniku laevavrakid

12.30 Gurly Vedru. Lahemaa muistsed sadamakohad

13.15.-13.45 lõunapaus

13.45 Kersti Lust. Arhiiviallikad mereõnnetuste ja rannaröövi kohta

14.30 Jaan Vali. Meresõit ja navigatsioonimärgid Lahemaal


11.-16.00 Maili Roio juhendamisel toimuvad päeva vältel Majakamäe sadamast väljasõidud Päästeameti katamaraaniga, et uurida Käsmu lahe veealust pärandit.


Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.


Lisainfo ja registreerimine:
Aarne Vaik, muuseum@kasmu.ee, 529 7135
Ly Renter, ly.renter@muinas.ee, 528 8105
Ave Paulus, ave.paulus@keskkonnaamet.ee, 5332 7893
<