Konkurss: "Aasta muinsuskaitsja muuseumist" kandideeriva projekti esitamise tähtaeg on 1.detsember 2010

29. nov,      

Aasta muinsuskaitsja muuseumist on iga-aastane tunnustusauhind, mis antakse välja parima mälestiste ja muinsuskaitsega seotud projekti eest Eesti muuseumis. Auhinna eemärgiks on muuseumide igapäevatöö ühe osa – muinsuskaitsealase tegevuse – tunnustamine ja väärtustamine ning muuseumide ja muinsuskaitse koostöö laiem tutvustamine. Auhinda annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.


Kandideerimise tingimused

Konkursil võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi muuseumid olenemata omandivormist. Konkursile esitatav projekt peab olema valminud seda esindava muuseumi algatusel ja eestvedamisel. Konkursile esitatav projekt peab hõlmab vähemalt ühte alljärgnevatest teemadest:

 • muinsuskaitse eritingimuste koostamine;
 • muinsuskaitse järelvalve;
 • kaitsekohustuse teatiste koostamine;
 • mälestiste tähistamine;
 • muinsuskaitse valdkonnauuringute läbiviimine; 
 • muinsuskaitsealane teavitustöö maakonnas;  
 • muinsuskaitseteemaliste trükiste koostamine ja publitseerimine; 
 • muinsuskaitseteemalised näitused ja teabepäevad; 
 • muinsuskaitse konsultatsioonid mälestiste omanikele, KOV-de esindajatele;
 • muuseum tudengite muinsuskaitseteemalise praktika baasina.

Iga muuseum või muuseumi filiaal võib konkursile esitada kuni ühe konkursiaastal teostatud projekti või projekti osa, mis moodustab omaette terviku ning lõppeb konkursiaastal.


Konkursi ajakava ja läbiviimise kord

Muuseum esitab vabas vormis kandideerimis- ja žürii kohalekutsetaotluse olenevalt projekti iseloomust kas üks kuu enne projekti lõppemist või pärast projekti lõppu.  Taotlusi võib esitada jooksva konkursiaasta 1. detsembrini Muinsuskaitseametisse e-posti aadressile amet@muinas.ee.  Kandideeriva projekti kohta tuleb e-posti teel esitada järgmine info:

 • pealkiri või nimi
 • toimumiskoht
 • toimumise kuupäevad ja kestus
 • annotatsioon (1-2 lk)
 • andmed projekti juhi või meeskonna jt teostajate kohta.


Žürii teeb nominentide nimekirja teatavaks 22. detsembril.

Auhinna võitja kuulutatakse välja iga-aastasel Eesti muuseumide tunnustusüritusel, mis 2011. aastal toimub 6. jaanuaril Eesti Kunstimuuseumi filiaalis Kumu kunstimuuseumis. Igal järgneval aastal määratakse aeg ja koht eraldi.

Auhinna kätteandmisel tutvustavad nominendid oma kandideerivat projekti ettekandega.

Konkursil osalevate projektide kohta saab jooksvat informatsiooni Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti veebilehelt.


Auhind

Auhind määratakse projekti teostajale või juhile. Auhinna võitja saab võimaluse osaleda konverentsil The Best in Heritage, mis toimub iga aasta septembrikuus Dubrovnikus, Horvaatias. Auhinna omistamist kajastavad võitnud muuseumid, Muinsuskaitseamet, Kultuuriministeerium ja Eesti Muuseumide Infokeskus oma veebilehel. Žüriil on õigus vastavatasemeliste kandidaatide puudumisel jätta auhind välja andmata.


Hindamise kord ja kriteeriumid

Kandideerivaid muinsuskaitsealaseid projekte hindab Muuseuminõukogu poolt kokku kutsutud vähemalt 3-liikmeline muinsuskaitse alakomisjoni liikmetest koosnev žürii, mida juhib komisjoni esimees.

Žürii koosseis vahetub igal neljandal aastal.

Liikmed külastavad vajadusel vaatlemiseks kõiki kandideerivaid projekte.

Võitja selgitamine on žürii konsensuslik subjektiivne hinnang.


Oma otsuste langetamisel lähtub žürii järgmistest peamistest kriteeriumidest:

 • kandev idee, läbimõeldud sisu
 • selgelt määratletud eesmärk ja sihtrühm/rühmad
 • metoodika
 • atraktiivne teostus
 • projekti mitmekesisus ja paindlikkus
 • projekti interaktiivsus ja osavõtjate kaasatus
 • vastavus muinsuskaitse põhimõtetele ja regulatsioonidele
 • kultuuripärandi tutvustamine ja väärtustamine
 • töö mälestiste omanikega (teavitamine)
 • tase võrreldes analoogsete töödega muinsuskaitses
 • jätkusuutlikkus.
<