Pressiteade: Kirikutele on välja makstud 75% pühakodade riikliku programmi investeeringute eelarvest

09. märts,      
Muinsuskaitseamet on riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ 2011. aasta investeeringute eelarvest maksnud välja toetusi kogusummas 422 897 eurot ehk veidi üle 75% investeeringute eelarvest. Järgmised väljamaksed tehakse  juba 11. ja 18. märtsil.

Riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ 2011. aasta investeeringute eelarve on 560 486 eurot, millest 527 486 eurot investeeritakse 11 maakonna 16 kiriku remont- ja restaureerimistöödesse, lisaks toetatakse restaureerimistööde eelarvest Haljala kiriku seenkahjustuste likvideerimist ning Ruhnu ja Vormsi kirikute mardikatõrjet.

 

Uuringute ja projektide koostamise eelarvest toetatakse kokku 8000 euroga nelja kirikut – Alajõe, Torma, Haljala ja Saatse kirikut.

 

Piksekaitsete paigaldamise ja signalisatsioonide ehitamise eelarve 12 000 eurot investeeritakse kuue kiriku tule- ja valvesignalisatsioonide  ning piksekaitsete paigaldamisse.

 

Riikliku programmi “Pühakodade säilitamine ja areng” eelarvest saavad toetusi taotleda kõikide konfessioonide kõik pühakojad. Pühakodade riikliku programmi põhieesmärgiks on kirikute kui meie kultuuriloolise ja kunstiajaloolise pärandi olulise osa säilimise tagamine ning sisulise arengu toetamine. Programmi koordineerib juhtnõukogu, kuhu kuuluvad erinevate alade eksperdid ja esindajad kultuuriministeeriumist, rahandusministeeriumist, haridusministeeriumist, siseministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, välisministeeriumist, muinsuskaitseametist, Eesti kirikute nõukogust, Eesti evangeelsest luterlikust kirikust, Eesti apostlik-õigeusu kirikust, Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikust, Eesti maaomavalitsuste liidust ning Eesti linnade liidust.

 

Pressiteatele lisatud pühakodade riikliku programmi 2011. aasta investeeringute eelarve.


Pühakodade riikliku programmi 2011. aasta investeeringute eelarve.pdf

<