Soovitused sukeldumiskoolitajatele õppeprogrammi koostamiseks

10. mai,      

Veealusel mälestisel ja selle kaitsevööndis võib sukelduda kas veealusele mälestisele sukeldumise teenuse osutaja järelevalve all või sukeldumisloa alusel. Sukeldumisluba võib taotleda isik, kes on vähemalt 18-aastane ja kes on läbinud mälestisele sukeldumise koolituse (Muinsuskaitseseadus § 242 lg 2 ja lg 4).

Füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kes soovivad korraldada koolitusi otsinguvahendi kasutamiseks või mälestisele sukeldumiseks, saavad taotleda koolitusluba vastavalt Erakooliseaduse § 5-le.

Soovitused õppeprogrammide koostamiseks leiad siit

Lisainformatsioon: maili.roio@muinas.ee


<