Aasta muinsuskaitsja muuseumist 2011 konkurss on avatud

08. apr,      

Aasta muinsuskaitsja muuseumist on iga-aastane tunnustusauhind, mis antakse välja parima mälestiste ja muinsuskaitsega seotud projekti eest Eesti muuseumis. Auhinna eemärgiks on muuseumide igapäevatöö ühe osa – muinsuskaitsealase tegevuse – tunnustamine ja väärtustamine ning muuseumide ja muinsuskaitse koostöö laiem tutvustamine. Auhinda annab välja Muuseuminõukogu koostöös Kultuuriministeeriumiga.


KANDIDEERIMISE TINGIMUSED

Konkursil võivad osaleda kõik Eesti Vabariigi muuseumid olenemata omandivormist.

Konkursile esitatav projekt peab olema valminud seda esindava muuseumi algatusel ja eestvedamisel.

Konkursile esitatav projekt peab hõlmab vähemalt ühte alljärgnevatest teemadest:

·      muinsuskaitse eritingimuste koostamine;

·      muinsuskaitse järelvalve;

·      kaitsekohustuse teatiste koostamine;

·      mälestiste tähistamine;

·      muinsuskaitse valdkonnauuringute läbiviimine; 

·      muinsuskaitsealane teavitustöö maakonnas;  

·      muinsuskaitseteemaliste trükiste koostamine ja publitseerimine; 

·      muinsuskaitseteemalised näitused ja teabepäevad; 

·      muinsuskaitse konsultatsioonid mälestiste omanikele, KOV-de esindajatele;

·      muuseum tudengite muinsuskaitseteemalise praktika baasina.

 

Iga muuseum või muuseumi filiaal võib konkursile esitada kuni ühe konkursiaastal teostatud projekti või projekti osa, mis moodustab omaette terviku ning lõppeb konkursiaastal.


HINDAMISE KORD JA KRITEERIUMID

Kandideerivaid muinsuskaitsealaseid projekte hindab Muuseuminõukogu poolt kokku kutsutud vähemalt 3-liikmeline muinsuskaitse alakomisjoni liikmetest koosnev žürii, mida juhib komisjoni esimees.

Žürii koosseis vahetub igal neljandal aastal.

Võitja selgitamine on žürii konsensuslik subjektiivne hinnang; vajadusel külastatakse kandideerivaid projekte.

Oma otsuste langetamisel lähtub žürii järgmistest peamistest kriteeriumidest:

·      kandev idee, läbimõeldud sisu;

·      selgelt määratletud eesmärk ja sihtrühm/rühmad;

·      metoodika;  

·      atraktiivne teostus;  

·      projekti mitmekesisus ja paindlikkus;

·      projekti interaktiivsus ja osavõtjate kaasatus;

·      vastavus muinsuskaitse põhimõtetele ja regulatsioonidele;

·      kultuuripärandi tutvustamine ja väärtustamine;

·      töö mälestiste omanikega (teavitamine);

·      tase võrreldes analoogsete töödega muinsuskaitses;

·      jätkusuutlikkus.

 

KONKURSI AJAKAVA JA LÄBIVIIMISE KORD

Muuseum esitab vabas vormis kandideerimis- ja žürii kohalekutsetaotluse olenevalt projekti iseloomust kas üks kuu enne projekti lõppemist või pärast projekti lõppu.


Taotlusi võib esitada konkursiaasta jooksul kuni 15. novembrini 2011 e-posti aadressile aivi.lintnermann@kul.ee. Pärast nimetatud tähtaega laekuvad taotlused lähevad järgmise aasta arvestusse.

Kandideeriva projekti kohta tuleb e-posti teel esitada järgmine info:

·      pealkiri või nimi;

·      toimumiskoht;

·      toimumise kuupäevad ja kestus;

·      annotatsioon (1-2 lk);

·      andmed projekti juhi või meeskonna jt teostajate kohta.

 

Žürii teeb kolme nominendi nimed teatavaks 1. detsembril.

Auhinna võitja kuulutatakse välja iga-aastasel Eesti muuseumide tunnustusüritusel, mis 2012. aastal toimub 13. jaanuaril Eesti Kunstimuuseumi filiaalis Kumu kunstimuuseumis. Igal järgneval aastal määratakse aeg ja koht eraldi.

Auhinna kätteandmisel tutvustavad nominendid oma kandideerivat projekti ettekandega.

Konkursil osalevate projektide kohta saab jooksvat informatsiooni Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti veebilehelt.


AUHIND

Auhind määratakse projekti teostajale või juhile.

 

Auhinna võitja saab võimaluse osaleda konverentsil The Best in Heritage, mis toimub iga aasta septembrikuus Dubrovnikus, Horvaatias. Põhjendatud taotluse korral on võimalik auhinnareis konverentsile The Best in Heritage asendada mõnel muul erialasel sündmusel osalemisega.

 

Auhinna omistamist kajastavad võitnud muuseumid, Muinsuskaitseamet, Kultuuriministeerium ja Eesti Muuseumide Infokeskus oma veebilehel.

 

Žüriil on õigus vastavatasemeliste kandidaatide puudumisel jätta auhind välja andmata.

 

<