MUINSUSKAITSEAMETI TEABEPÄEV: XX sajandi väärtuslik arhitektuur Rakvere linnas ja Lääne-Viru maakonnas 28. 11. 2011 kell 11.00

23. nov,      

XX sajandi väärtuslik arhitektuur Rakvere linnas ja Lääne-Viru maakonnas
28. november 2011 kell 11.00-14.00

Rakvere pangamajas (Turu plats 2 II korrus)

11.00 - 11.15 registreerimine ja kohv
11.15 - 11.30 Eesti 20. sajandi arhitektuuri inventeerimine. Tarvi Sits Muinsuskaitseamet
11.30-12.00 Targad lahendused on võimalus säilitada arhitektuuri ja säästa energiat.
Andres Jaadla Rakvere linnapea.

12.00-12.15 Kohvipaus

12.15- 13.45 XX sajandi väärtuslik arhitektuur Rakvere linnas ja Lääne-Viru maakonnas
Mart Kalm Kunstiakadeemia

13.45-14.15 Rakvere pangamaja juurdeehituses Targa maja projekt. Oliver Alver arhitekt.

Diskussioon

Teabepäev on tasuta.

Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt
2007. aastal algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise projekti, mille eesmärgiks on välja selgitada arhitektuuri paremik perioodist 1870-1991. Tänaseks päevaks on inventeeritud kõik maakonnad ning valminud on andmebaas 20. sajandi väärtuslikumatest ehitistest. Kultuurimälestiste registri kaudu on 20. sajandi arhitektuuri andmebaas kättesaadav kõigile huvilistele (http://register.muinas.ee/). Nii näiteks saavad kohalikud omavalitsused kogutud materjale kasutada üld- ja detailplaneeringute koostamisel ning miljööalade kehtestamisel. Samuti on kogutud andmeid võimalik kasutada uute turismimarsruutide planeerimisel. Projekti toimumise ajavahemik: 01.01.2010-31.12.2012


  






<