30. märtsil toimub kunstimälestiste teabepäev Harjumaal

13. märts,      

Teabepäev toimub Muinsuskaitseametis aadressil Tallinn, Pikk 2, II korrus, algusega kell 10:00. 

Osa võtma on oodatud mälestiste omanikud ja kõik teised kunstipärandi huvilised 


Päevakava

 

10.00-10.30 - Esemeline pärand – selle olulisus ja roll kultuurimälestiste hulgas. Muinsuskaitseameti kunstimälestiste peainspektor Linda Lainvoo   

10.30-11.15 - Väärtuslike tekstiilide hooldusest kodus ja kirikus. Muinsuskaitseameti raamatukogu juhataja ja ajaloolise tekstiili erialaspetsialist  Marju Raabe

11.15-12.00 - Maalingutest ning nende eksponeerimisest ajaloolises hoones. Muinsuskaitseameti kunstimälestiste inspektor Grete Nilp

 

12.00-12.30 - kohvipaus

 

12.30-14.00 - Metall- ja puitesemete hooldamine. Kuidas ja mida silmas pidades hinnata kunstieseme seisundit? Paatina ei ole kahjustus- millal on vaja konservaatori sekkumist? Praktilised näpunäited.  Eesti Vabaõhumuuseumi maali, puidu ja metalli konserveerimise osakonna juhataja  Viljar Vissel.

 

Ringkäik  Ennistuskoja Kanut  metalli, puidu ja maali osakonnas

 

Palume osalemisest teatada  28. märtsiks  2017

Silja Konsa telefonil 5124254   või e-post  silja.konsa@muinas.ee

Ly Renter telefonil 52 88105 või e-post  ly.renter@muinas.ee

<