Kultuuripärandi portaal e-kultuur.ee sisaldab nüüdsest ka kaitse all olevate mälestiste infot

19. juuli,      

Kultuuripärandi portaalist e-kultuur.ee saavad kõik ajaloo- ja kultuurihuvilised nüüdsest kätte Muinsuskaitseameti poolt kultuurimälestiste registrisse talletatud info. Mõisate, kirikute, arhitektuuri- ja ajaloopärandi kohta käiv teave on seeläbi avalikkusele veelgi paremini ligipääsetav.

 


„Portaal on tänuväärt abimees kasvõi suvistel ringsõitudel, kui tekib soov mõne  paiga, ajaloolise isiku kohta lisainfot ammutada,“ tõi Kultuuriministeeriumi asekantsler Anton Pärn välja. „Tegelikult on portaali võimalused palju laiemad ja sinna koonduv ajastutruu illustreeriv materjal pakub kohati lausa üllatusi ja avastusrõõmu. Meie ees avaneb paljuski unustatud, aastakümnete tagune maailm. Seni erialateadlastele teada olnud materjalid kohtade, ehitiste, esemete, fotode või kirjelduste näol on tehtud nüüdsest kõigile kergesti kättesaadavaks.“

 

Kultuuriministeeriumi infotehnoloogia büroo juhataja Indrek Eensaar märkis, et portaali e-kultuur.ee erilisus seisneb justnimelt selles, et sinna koondub info rohkem kui poolesajast kultuuripärandit sisaldavast andmebaasist. „Teostades ühe otsingu portaalis e-kultuur.ee, saab huviline vastuseks info teda huvitava teema kohta kõikidest süsteemiga liitunud andmekogudest.“

 

2010. aasta lõpul käivitunud portaaliga on praeguseks liitunud 53 mäluasutust, sealhulgas mitukümmend muuseumi, Rahvusraamatukogu digitaalne arhiiv Digar ja kõige uuemana nüüd ka Muinsuskaitseameti kultuurimälestiste riiklik register. „Loodame, et tulevikus õnnestub portaaliga liita veelgi enam põnevaid allikaid, nagu Eesti Rahvusringhäälingu arhiiv ja Rahvusarhiivi andmekogud. Portaali arendamine jätkub,“ lisas Eensaar.

 

Muinsuskaitseameti registriosakonna juhataja Urve Russowi kinnitusel on Muinsuskaitseamet viimastel aastatel pööranud suurt tähelepanu oma arhiivi digitaliseerimisele ja mälestisi puudutava info senisest kättesaadavamaks tegemisele, tuge selleks on saadud ka Euroopa Liidu struktuurifondidest.

 

Kultuurimälestiste riiklik register sisaldab infot kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta. Hiljuti täiendati registrit Eesti mõisakomplekside arhitektuursete kirjeldustega, mis olid seni kättesaadavad vaid Muinsuskaitseameti arhiivis. Uue lisandusena on toodud registrisse ka Eestis varastatud kunstimälestiste loetelu koos fotodega.

 

E-Kultuuripärand (www.e-kultuur.ee) on Eesti muuseumide, raamatukogude, arhiivide ning teiste mäluasutuste ühtne infovärav, mille kaudu saab otsida infot erinevate mäluasutuste infosüsteemides olevate kultuuripärandiobjektide kohta.

Kultuuripärandi portaal on valminud Euroopa Liidu struktuurivahendite toel.

 

 

Lisainfo:

 

Anton Pärn

Kultuuriministeeriumi asekantsler kultuuriväärtuste alal

628 2210, anton.parn@kul.ee

 

Katrin Arvisto

Kultuuriministeeriumi pressiesindaja

628 2271; 511 3124

katrin.arvisto@kul.ee

www.kul.ee
<