Eesti osalus UNESCO võrgustikes kaardistatud

30. mai,      
UNESCO tegevused saab jaotada neljaks suuremaks valdkonnaks: haridus, teadus, kultuur ning IKT ja meedia. UNESCO ERK juhindub oma tegevuses UNESCO tegevusvaldkondadest. Tuntumateks tegevussuundadeks on haridusprogrammid, mille sihiks on luua võrdsed võimalused ja tagada hariduse kättesaadavus kõikjal maailmas (nt programm „Haridus kõigile“), loodus- ja kultuuripärandi kaitsmine, UNESCO põhimõtete laiemal tutvustamisel pööratakse suurt tähelepanu tööle kooliõpilaste ja noortega (UNESCO ühendkoolide võrgustik (ASP), rahvusvaheline Läänemere projekt (BSP). Lisaks vahendab UNESCO ERK põnevaid stipendiumeid, konkursse, tööpakkumisi ja seminare kooliõpilastele, tudengitele, ametnikele ja teadlastele. Kuidas UNESCO tegevus üle Eesti jaguneb, saab näha siin
<