XX sajandi arhitektuuri inventeerimise teabepäev 8.novembril Pärnus

01. nov,      
2007. aastal algatasid Muinsuskaitseamet ja Kultuuriministeerium Eesti 20. sajandi arhitektuuri kaitsmise ja väärtustamise projekti, eesmärgiga selgitada välja 20. sajandi arhitektuuri paremik, mis annaks edaspidi kõigile mõtteainet   kultuuriväärtuste -arhitektuuripärandi kaitsmisel ja hoidmisel.
Nüüdseks on maakonnad inventeeritud ja valmis saanud andmebaas kogu 20. sajandi väärtuslikematest ehitistest. Valgamaa XX sajandi arhitektuuri inventeerimine toimus aastal 2008, koostajaks Eesti Kunstiakadeemia  professor Mart Kalm. Nüüd on kõigile huvilistele  kultuurimälestiste registri  20. sajandi arhitektuuri andmebaas kättesaadav muinsuskaitse kodulehel  (http://register.muinas.ee/). Valminud projekt annab võimaluse kohalikel  omavalitsustel, firmadel ja omanikel antud materjale kasutada üld- ja detailplaneeringute koostamisel ning miljööväärtuslikel aladel.

 

PÄRNU JA PÄRNUMAA XX  SAJANDI  ARHITEKTUURI TEABEPÄEV TOIMUB:


Esmaspäeval, 8. novembril 2010. a kell 12.00 – 15.00  Pärnu Maavalitsuse saalis.

 

Päevakava:

  •           XX sajandi arhitektuuri programm. Hetkeseis ja tulevikuplaanid - Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti peaspetsialist Oliver Orro
  • ·        XX sajandi väärtuslik arhitektuur Pärnu maakonnas – Eesti Kunstiakadeemia teadur Epp Lankots
  • ·        XX sajandi väärtuslik arhitektuur Pärnu linnas Eesti Kunstiakadeemia dotsent Leele Välja
  • ·        Miljööväärtuslikud alad ja nende hoidmine Eesti Kunstiakadeemia dotsent Leele Välja

                          

Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt


<