Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus Eesti Kunstiakadeemias

16. sept,      


Koolitus on eelkõige suunatud arhitektidele, ehitusinseneridele, kunstiajaloolastele ja muinsuskaitsetöötajatele, kes soovivad tegeleda arhitektuuripärandi uurimise, projekteerimise ja restaureerimisega. Oodatud on ka kõik restaureerimisest ning pärandi kaitsest huvitatud omavalitsuste töötajad ning mälestiste ja ajalooliste hoonete omanikud.


Kursuse läbimine on ka üheks eeltingimuseks Arhitektuuripärandi spetsialist tase VII või VIII kutse taotlemisel. 

Senine praktika näitab, et meie restaureerimisalastest koolitustest osavõtjate ring hõlmab tervet Eestit. Töö kõrvalt koolis käimist soosib ka õppekorraldus - loengud toimuvad alates 14.oktoobrist kaks korda kuus nädalavahetustel, kokku 9 korda.


Täpsem info ning koolituse programm ja ajakava on leitav  EKA lehel http://www.artun.ee/erialad/muinsuskaitse-ja-konserveerimine/taiendkoolitus/.

<