19. septembril algab kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise loa taotlejate koolitus Tallinnas

02. sept,      

Koolitus annab esmased teadmised Eesti kultuuripärandi tähtsusest, muinsuskaitsesüsteemist, arheoloogiast, kultuuriväärtusega leidudest, valdkonnaga seotud seadustest ja aruandlusest ning selgitab, kuidas toimida leiukohal ja otsingusituatsioonis, nii et oma tegevuse või tegevusetusega ei kahjustata leiukohta.  Koolituse läbimine on eeldus Muinsuskaitseameti otsinguloa taotlemiseks.

 

Kursus leiab aset 19. sept – 3. okt, korraldaja OÜ Tige Tikker.  Registreerimine ja rohkem infot aadressil www.tigetikker.ee , info@tigetikker.ee.

 

<