Muinsuskaitse aastaraamat 2009 esitlus

24. mai,      
Aeg: 24.mai 2010
Koht: Toompea komandandi maja
<