TEHTUD TÖÖD AASTAL 2011Suuremad tehtud tööd mälestistel Muinsuskaitseameti rahastamisel 2011.a.


Märkus: maksumuses on varasemate aastate maht juhul, kui neid töid rahastati ka varem


Harjumaal:

Jõelähtme kirikuaia von Brevernite perekonna hauatähise restaureerimine, 498 €;

Jõelähtme postijaama sepikoja müüride avarii-konserveerimine, 3 196 €, lisaks Jõelähtme Vallavalitsus 644 €;

Padise kloostrivaremete konserveerimine-restaureerimine, jätkutööd, 3 196 €, lisaks Padise Vallavalitsus 7 625,55 €;.


Hiiumaal:

Külama küla Tooma tuuliku restaureerimine, 15 338,47 €, lisaks omanik  977,34 €;

Putkaste mõisa aida avarii-konserveerimine, 5 931 €, lisaks Putkaste Mõisa Heakorra Selts 3 169 €.

 

Ida-Virumaal:

Jõhvi kalmistu kabeli restaureerimine, 14 379,96 €, lisaks EELK Jõhvi Mihkli kogudus 6 384 €;

Saka mõisa meierei katuse restaureerimine, 9 587 €, lisaks omanik 613 €.


Jõgevamaal:

Kursi pastoraadi köstrimaja katuse (haavalaastust kate) avarii-remondi II järk, 12 782 €, lisaks EELK Kursi Maarja-Eliisabeti kogudus 120,52 €.;

Pala mõisa õlleköögi akende restaureerimine, 1 342,14 €.


Järvamaal:

Koigi mõisa sepikoja varemete osaline konserveerimine, 4 793 €;

Kurisoo mõisa aida katuse avarii-remont, 3 196 €;

Paide Tallinna 31 elamu portikuse avarii-remont, 3 200 €, lisaks omanik 4 544,80 €.


Läänemaal:

Haapsalu linnuse valikulised avarii-remondi ja konserveerimistööd konvendihoone keldrikorrusel, esimesel korrusel, vaskplekist katusel jm, 4 474 €, lisaks Haapsalu Linnavalitsus 3 510,80 €;

Haapsalu vana kalmistu 9 hauatähise restaureerimine, 2 556,46 €;

Kloostri mõisa ait-kuivati katuse avarii-remont, 3 800 €, lisaks OÜ Tarvet Kaks 5 000 €;

Noarootsi Vabadussõja mälestussamba restaureerimine, 4 000 €, lisaks Noarootsi Vallavalitsus 3 048,18 €;

Räägu mõisa vesiveski avarii-konserveerimise II järk, 12 782,33 €;

Tika talu kolmeruumilise aida katusekonstruktsioonide remont ja uue roogkatte paigaldamine, 9 597 €.


Lääne-Virumaal:

Pedassaare küla Kaarli talu puukuuri restaureerimine (seinad, katus, uks) 3 196 €; lisaks omanik 129 €;

Toolse linnusevaremete kaguosa konserveerimise I järk, 6 391 €, lisaks SA Virumaa Muuseumid 1 483,08 €;

Viru-Nigula pastoraadi peahoone akende restaureerimine, 6 391,16 €, lisaks Viru-Nigula Vallavalitsus 949,02 €.


Põlvamaal:

Elmar Kitse suvemaja Valgemetsas katuse (tsingitud terasplekist kate) ja põranda (majavamm tõrje) avarii-remont 17 255,98 €, lisaks omanik 1 759,82 €.


Pärnumaal:

Audru mõisa koertemaja varemete konserveeriva katuse paigaldamine ja avade sulgemine, 3 036 €;

Mihkli kirikuaia kabel 2 avarii-konserveerimine ja ümbritseva liigse pinnase eemaldamine, 959 €;

Mihkli pastoraadi pargi vaasi restaureerimine, 1 584 €;

Tori kalmistu Jaan Tammanni hauatähise restaureerimine, 1 245 €;

Uue-Varbla mõisa peahoone katuse restaureerimise III järk, 10 865 €, lisaks omanik 300 €.


Raplamaal:

Kohila mõisa peahoone katuse valikremont 9 587 €;

Raikküla mõisa ait-kuivati katuse restaureerimise III järk (teepoolne külg), 12 782 €, lisaks MTÜ Raikküla Mõis 2 203,18 €.


Saaremaal:

Kaarma pastoraadi aida katuse avarii-remont, 1 278 €;

Kudjape kalmistu juugendstiilis sepisaia restaureerimine, 3 834,69 €;

Kudjape kalmistu Buxhoevdeni kabel 2 katuse avarii-remont, 3 195,60 €;

Kuusnõmme pukktuuliku avarii-remont, 2 684 €;

Muhumaa Koguva küla Laasu talu küüni avarii-restaureerimise I järk, 4 793 €;

Muhumaa Koguva küla Tõnise talu saun-sepikoja katuse (laudkate) remont, 2556 €, lisaks omanik 374,10 €;

Muhumaa Koguva küla Välja talu laut-keldri avarii-konserveerimine, 8 500 €;

Nässuma küla Mäe talu pukktuuliku katuse, seinte jm avarii-remont, 2 780 €, lisaks omanik 1 163,16 €;

Saare mõisa karjakastelli avarii-konserveerimine, 3 830,09 €;

Tõlluste mõisa peahoone katuse restaureerimine, 12 782,33 €, lisaks omanik Merona Holding OÜ 33 877,20 €.


Tartumaal:

Koruste külakooli hoone katuse (laast) restaureerimine, 17 109,41 €, lisaks omanik 320 €;

Peedu-Nuti vesiveski hoone 2 katuse restaureerimise (laast) II etapp, 5 752 €, lisaks omanik 324 €;

Rannu mõisa kärnerimaja sadeveesüsteemi paigaldamine, 1 342 €, lisaks omanik 303,28 €;

Rannu mõisa tõllakuur-teenijatemaja keskosa katuse avarii-remondi I järk, 2500 €.


Valgamaal:

Helme linnusevaremete avarii-konserveerimine, jätkutööd, 6 391 €, lisaks Helme Vallavalitsus 640 €;

Otepää pastoraadi peahoone fassaadide restaureerimine, jätkutööd, 6 391 €;

Palupera mõisa aida katuse avarii-remont, 3 835 €, lisaks omanik 8,90 €;

Riidaja mõisa ait 1 katuse avarii-remont, 5 952,94 €;

Sangaste mõisa meierei katuse avarii-konserveerimine, 3 000 €, lisaks Sangaste Vallavalitsus 3 000 €;

Soontaga külas asuva polaarekspeditsiooni arsti dr Hermann Walteri mälestussamba restaureerimine, 1 135 €;

Valga Tartu tänava kalmistu värava restaureerimine, 511,29 €, lisaks Valga Linnavalitsus 4 420,13 €.


Viljandimaal:

Heimtali mõisa peahoone verandaaluste kivikonstruktsioonide konserveerimine, 2 657,44 €, lisaks Pärsti Vallavalitsus 920,33 €;

Uue-Suislepa mõisa tuuleveski restaureerimine (katus, sisetööd jm), 6 391 €, lisaks omanik 1 789,97 €, lisaks PRIA 9 718,84 €;

Viljandi linnuse II eellinnuse lõunakülje konserveerimine, 17 128 €, lisaks Viljandi Linnavalitsus 20 701 €.


Võrumaal:

Tsooru mõisa tuuleveski avarii-remont, 6 391 €, lisaks omanik 37,14 €;

Vastseliina linnuse lõunamüüri konserveerimise III järk ja kirdetorni puitkatuste järeltõrvamine, 9 587 €, lisaks Vastseliina Vallavalitsus 900 €, lisaks KIK 2 000 €;

Vastseliina pastoraadi aida katuste avarii-restaureerimine, jätkutööd, 12 780 €;

Võru Linnakalmistul asuva dekoratiivsepisega risti restaureerimine, 732 €.


Lisaks tehti rida uurimistöid, koostati muinsuskaitse eritingimusi ja restaureerimisprojekte.Ülo Puustak

Restaureerimis- ja arendusosakonna nõunik

Tallinn, 04. jaanuar 2012.a.