TEHTUD TÖÖD - 2007Lõpetatud tööd või tööetapid 2007.a (maksumuses ka varasemate aastate maht juhul, kui neid töid rahastati ka varem) e. kinnismälestiste avarii-restaureerimine e. toetused mälestiste omanikele.

Harjumaa

Ellamaa Tuuliku talu sepikoja restaureerimine, 200 000 krooni;
Loksa kiriku piirdemüüri (Tallinna tänava lõik) restaureerimine, 100 000 krooni, lisaks EELK Loksa Püha Neitsi Maarja kogudus 327 554 krooni;
Keila kiriku lääneportaali (vandalismijärgne) remont, 18 000 krooni;
Aegviidu jaama elamu 1 välisukse restaureerimine 15 000 krooni.

Hiiumaa

Õngu küla Õngu tuuliku restaureerimine, 56 000 krooni;
Suuremõisa mõisa peahoone ümbrusest ohtlike puude kõrvaldamine, 60 000 krooni;
Malvaste õigeusu kabeli restaureerimine, I etapp (vundament, seinapalgid, idaviilu laudis, põrandad jm.), 230 000 krooni;
Nõmme küla Kopa tuuliku avarii-remont, 25 000 krooni;
Vilivalla küla Vilivalla tuuliku restaureerimine, 287 000 krooni;
Soera talu aida rookatuse paigaldamine, 57 000 krooni
Kärdla apteegihoone akende ja ukse restaureerimine, 57 000 krooni, lisaks OÜ Kärdla Apteek 15 380 krooni;
Tubala küla Tubala tuuliku remont, 30 000 krooni;
Tubala küla Tõnise tuuliku restaureerimine, 299 000 krooni;
Kaigutsi küla Miku tuuliku remont, 18 000 krooni;
Kärdla Vabrikuväljak 4 ja 6 keldrite remont, 16 178 krooni;
Pühalepa uue kalmistu metallristide (15 tk.) restaureerimine, 30 000 krooni.

Ida-Virumaal

Narva Gerassimovi 3 elukasarmu katuse (korstnad, karniisid, tulemüürid) remont, 150 000 krooni;
Narva Haigla 4 elukasarmu katuse (karstnad, karniisid, tulemüürid) remont, 150 000 krooni;
Mäetaguse mõisa kabeli välisukse konserveerimine-restaureerimine, 72 145 krooni;
Lohusuu õigeusu kalmistu kabeli pikihoone katuse ja tambuuri restaureerimine, 327 680 krooni.

Jõgevamaa

Jõgeva Suur 18 elamu katuse ja fassaadide plekk-katete remont, 430 000 krooni, lisaks AS Jõgeva Elamu 29 586 krooni;
Torma kalmistu kabeli põranda restaureerimine, 100 000 krooni, lisaks Torma Vallavalitsus 100 000 krooni;
Laiuse kalmistu kahe väravaehitise restaureerimine, 240 000 krooni, lisaks Jõgeva Vallavalitsus 215 900 krooni;
Uhmardu kihelkonnakooli hoone laastukatuse paigaldamine ja tõrvamine, 160 000 krooni;
Saare mõisa pargi ja peahoone varemete ümbruse osaline heakorrastamine, 20 000 krooni;
Kuremaa mõisa moonakatemaja signalisatsioonide ehitamine, 28 341 krooni, lisaks omanik Raul Orav 7 000 krooni;
Laiuse linnuse peavärava piirkonna müüristiku avarii-remont, 29 393 krooni.

Järvamaa

Vetepere küla Tammsaare-Lõuna talu lauda katusekonstruktsioonide remont ja laastukatuse paigaldamine, 334 024 krooni;
Vetepere küla Tammsaare-Põhja tali aida restaureerimine, 92 000 krooni;
Roosna-Alliku mõisa valitsejamaja katuse restaureerimine, 600 000 krooni;
Paide linnusevaremete konserveerimine Lääneväravast põhjapoole jääval müürilõigul, 200 000 krooni;
Paide Reopalu kalmistu hauatähiste ja piirdeaedade (tormikahjustuste järgne) restaureerimine, 33 000 krooni.

Läänemaa

Karuse kirikuaia kabeli katuse restaureerimine, 236 486 krooni;
Haapsalu linnuse Lõunaväravast itta jääva avariilise müürilõigu kolme raudbetoonist tugipiida rajamine, 219 000 krooni;
Räägu mõisa tall-tõllakuuri katuse remondi I etapp, 323 000 krooni;
Kelu küla Jaagu talu hoonete (tormikahjustuste järgne) katuste remont, 9 500 krooni;
Ridala vallas Nõmme külas asuva Aleksander III mälestussamba restaureerimine, 30 000 krooni.

Lääne-Virumaa

Laekvere pritsikuuri katuse ja torni avarii-restaureerimine, 100 000 krooni, lisaks Laekvere Vallavalitsus 270 992 krooni;
Rakvere linnusevaremete valikuline konserveerimine, 200 000 krooni, lisaks SA Virumaa Muuseumid 36 000 krooni;
Toolse linnusevaremete valikuline konserveerimine, 200 000 krooni, lisaks SA Virumaa Muuseumid 36 000 krooni;
Avanduse mõisa peahoone talveaia katuse (163 m²) restaureerimine, 216 000 krooni, lisaks Väike-Maarja Vallavalitsus 100 krooni;
Kannastiku külas asuva Viru-Jaagupi kalmistu piirdemüüri restaureerimine, 50 000 krooni;
Tamsalu vallas Loksakülas asuva II maailmasõjas hukkunute ühishaua piirdeaia ja värava remont, 19 000 krooni.

Põlvamaa

Rosma kauplus-elamu II avarii-restaureerimine, 385 000 krooni, lisaks omanik OÜ Laurenta;
Räpina vesiveski katuse restaureerimine, 100 000 krooni, lisaks OÜ Räpina Vesiveski 510 216 krooni;
Pikajärve mõisa ait-kuivati väravaehitise avarii-remont, 50 000 krooni;
Vanaküla küla Kadaja talu elamu laastukatuse paigaldamine ja korstna remont, 227 846 krooni.


Pärnumaa

Saarde pastoraadi aida katuse avarii-remont, 100 000 krooni;
Audru mõisa aida kandekonstruktsioonide avarii-remont, 100 000 krooni;
Tarva doktoraadi keldri katuse avarii-remont, 60 000 krooni;
Kõima mõisa peahoone valikulised restaureerimistööd (põrandalaagid, sarikad, räästatõstjad jm.), 200 000 krooni;
Varbla valla Allika küla Veski talu pukktuuliku avarii-remont, 50 439 krooni;
Pärnu Alevi kalmistu kivist hauatähiste (7 tk.) restaureerimine, 35 000 krooni.

Raplamaa

Kuusiku mõisa peahoone katuse remont, 345 624 krooni;
Nõmme kõrtsihoone sindlikatuse paigaldamine, 250 000 krooni, lisaks AS Nõmme Kõrts 239 098 krooni.

Saaremaa

Muhumaa Koguva küla Välja talu lauda rookatuse paigaldamine, 250 000 krooni, lisaks omanik Rutt Veskimeister 10 000 krooni;
Muhumaa Koguva küla Käspri talu aida rookatuse paigaldamine, 130 000 krooni;
Muraja küla Paa tuuliku restaureerimine, 50 816 krooni;
Rannaküla Vaike tuuliku restaureerimine, 49 184 krooni;
Laidunina tuletorni avarii-konserveerimine, 32 500 krooni.

Tartumaa

Tartu Vabriku 3 elamu katuse ja katusekonstruktsioonide remont, 520 000 krooni, lisaks KÜ Vabriku 3 140 000 krooni;
Tartu Kastani 9 elamu katuse ja katusekonstruktsioonide remont, 154 000 krooni, lisaks KÜ Kastani 9 353 800 krooni;
Suure-Rakke küla Jussi talu rehielamu valikrestaureerimine (seinad, vahelaed, katusekonstruktsioonid, laastukatus), 387 000 krooni;
Tamme küla Tamme tuuleveski valikrestaureerimine koos veskipea laastukatuse paigaldamisega, 161 422 krooni.

Valgamaa

Helme linnusevaremete müürisäilme „Pea“ kindlustamine, 255 000 krooni;
Valga Vabaduse 31 fassaadide restaureerimine, 120 000 krooni, lisaks omanik Arvo Parmas 132 684 krooni;
Sangaste mõisa peahoone katuste restaureerimine, 400 000 krooni, lisaks Sangaste Vallavalitsus PHARE kaudu;
Sangaste mõisa aedniku tööriistakuuri konserveeriva katuse ehitamine, 8 000 krooni;
Hargla kalmistu piirdemüüri osaline restaureerimine, 10 000 krooni;
Vana-Otepää kalmistu kahe sepisaia restaureerimine, 30 000 krooni;
Otepää uue kalmistu kivist piirdeaia restaureerimine (55 m ulatuses), 15 000 krooni, lisaks Otepää Vallavalitsus 36 834 krooni.

Viljandimaa

Viljandi linnuse konvendihoone kabeli kirdenurga müüride, konvendihoone idatiiva vaheseinte ja II eeslinnuse müüride konserveerimine; I eeslinnuse peavärava võlvi ja põhjatiiva hoone lääneseina konserveerimine, Kaevumäe lavaga külgneva müüri konserveerimine, 300 000 krooni, lisaks Viljandi Linnavalitsus 50 000 krooni;
Polli mõisa talli katuse avarii-remont, 210 000 krooni;
Polli mõisa aednikumaja konserveeriv katustamine, 70 000 krooni, lisaks OÜ TR Majad 30 300 krooni;
Polli mõisa kasvuhoone ja küttemaja konserveeriv katustamine, 30 000 krooni, lisaks OÜ TR Majad 43 500 krooni;
Polli mõisa aia piirdemüüri ülaosa restaureerimine, 69 000 krooni, lisaks OÜ TR Majad 102 500 krooni;
Kärstna mõisa Kabelimäel asuva Reinhold von Anrepi hauatähise, pronksist lõvikujutise restaureerimine, 21 000 krooni.

Võrumaa

Vastseliina linnuse kirdetorni konserveerimine, konserveeriva katuse paigaldamine ja trepistiku ehitamine, 875 000 krooni (2006. ja 2007.a), lisaks Vastseliina Vallavalitsuse kaasrahastamine;
Sänna mõisa peahoone restaureerimise I järk (vundament, välisseinad, katus) 994 000 krooni (2006. ja 2007.a), lisaks Rõuge Vallavalitsus 813 900 krooni;
Võru linnakalmistu malmvalust hauapiirde restaureerimine, 20 000 krooni.

Lisaks tehti rida uurimistöid, koostati muinsuskaitse eritingimusi ja restaureerimisprojekte.


Ülo Puustak
restaureerimisosakonna juhataja

Tallinn, 04. jaanuar 2008.a.