PÜHAKODADE SÄILITAMINE JA ARENG

Riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ (2003-2013) eelarvest võivad toetusi taotleda Eestis asuvate kõikide konfessioonide kõik pühakojad. Investeeringute eelarvest antakse toetusi pühakodade restaureerimistöödeks (eelkõige avariiliste katuse ja konstruktsioonide remondiks), uuringute ja restaureerimisprojektide koostamiseks, piksekaitsete ning tulekaitse- ja valvesignalisatsioonide paigaldamiseks. Alamprogrammide eelarvest toetatakse pühakodadega seotud teaduslikke uuringuid, kirikute sisustuse restaureerimist/ konserveerimist ja inventeerimist, orelite passistamist, kirikuaedade inventeerimist, kirikuteemaliste trükiste väljaandmist ja varemete inventeerimist. Programmi koordineerib Muinsuskaitseamet.


Loe edasi >>