MÕISAKOOLIDE RIIKLIK PROGRAMM

Mõisakoolide riikliku programmi eesmärk on endistes mõisahoonetes tegutsevate koolide ja lasteasutuste arendamine paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning atraktiivseteks turismisihtkohtadeks, tagades samaaegselt mõisaansamblite ja neis sisalduva kultuuripärandi säilimise. Programmi koordineerib Kultuuriministeerium.

Loe edasi >>