Kultuuriministeeriumi valdkonna arengukava

"Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine”

juhtnõukogu koosseis:

 

Kalev Uustalu 

Muinsuskaitseameti peadirektor

(kalev.uustalu@muinas.ee, tel 640 3050

Ilme Mäesalu

Muinsuskaitseameti peainspektorite osakonna juhataja kt.

(ilme.maesalu@muinas.ee, tel 640 3022)

 

Piret Palm

Keskkonnaministeeriumi

looduskaitseosakonna peaspetsialist

(piret.palm@envir.ee, tel 626 2878)

 

Anton Pärn   

Kultuuriministeeriumi asekantsler kultuuriväärtuste alal

(anton.parn@kul.ee, tel 628 2210)

Ringo Ringvee

Siseministeeriumi usuasjade osakonna peaspetsialist (ringo.ringvee@siseministeerium.ee, tel 612 5058)

Toomas Liivamägi

Haridusministri nõunik

(toomas.liivamagi@hm.ee, tel 735 0132)

Eike Lepmets

Põllumajandusministeeriumi maaelu arengu osakonna põllumajanduskeskkonnabüroo peaspetsialist

(eike.lepmets@agri.ee, tel 625 6141)

Heiki Valk

Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi arheoloogia õppetooli arheoloogia vanemteadur

(heiki.valk@ut.ee, tel 737 5653)

 

Tiit Kaasik

Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja juhatuse vardja

(ttkaasik@hot.ee, tel 5647 2238)