EESTI LOODUSLIKUD PÜHAPAIGAD.

UURIMINE JA HOIDMINE


 


ARENGUKAVA 2015–2020

 

Arengukava on koostatud Kultuuriministeeriumi algatusel koostöös Muinsuskaitseametiga. Lisaks olid kaasatud Keskkonnaministeerium ja valdkondlikud partnerorganisatsioonid.

 

Looduslik pühapaik (inglise keeles sacred natural site) on rahvusvaheliselt kasutatav mõiste, mis Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) määratluse kohaselt tähendab maa- või veeala, millel on rahvastele ja kogukondadele eriline vaimne tähendus.[1]

 

Looduslikud pühapaigad on loodusliku välisilmega paigad ja maastikud, millega seostub ohverdamisele, ravimisele, palvetamisele vm religioossele tegevusele viitavaid folkloorseid, arheoloogilisi, ajaloolisi, etnoloogilisi vm andmeid. Need võivad olla üksikud puud, puuderühmad ja metsad, allikad, jõed, ojad vm veekogud, erinevad maastikuvormid nagu künkad, orud, pangad, kivid, mitmesugused ohvripaigad jm. Looduslike pühapaikade hulka on arvatud ka ristipuud, millega seostub ajalooline matusekombestik.

 

Eesti looduslikud pühapaigad kujutavad endast erilist ja haruldast nähtust, sest õhtumaises kristlikus Euroopas on samalaadsed muistised ja nendega seotud kultuuritraditsioon enamasti hääbunud. Pühapaikades on tihedalt põimunud loodus- ja kultuuripärand ning Eesti looduslikes pühapaikades ka eesti ja soome-ugri identiteet. Hiied, pühad puud, allikad, ohvrikivid, ohvriaiad, ristipuud jm on Eesti ajaloo ja kultuuri oluline osa. Eesti kohanimedele on tunnuslik sõna püha sage esinemine. Paljud looduslikud pühapaigad on kasutusel ka tänapäeval. Seal ravitakse, ohverdatakse, palvetatakse, mälestatakse lahkunuid ning järgitakse muid tavasid. Pühapaik on põlvkondade sideme ning järjepidevuse, samuti looduse ja vaimse pärandi hoidmise koht.

 

Arengukava on kavandatud aastateks 2015–2020 ning on jätkuks aastatel 2008–2012 rakendatud arengukava esimesele perioodile. Arengukava koostamise lähtekohaks on vajadus tegeleda sihipäraselt selle pärandiliigi teadvustamise ja säilitamisega.


[1] Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) suunised „Looduslikud pühapaigad. Juhend kaitsealade valitsejatele“: http://www.maavald.ee/failid/IUCN_SNS_Estonia.pdf

 


Loe arengukava täismahus SIIT
VÕTA ÜHENDUST

Maria Smirnova

ALPAK programmi koordinaator

Tel: 733 7635

E-post: maria.smirnova@muinas.eeLISALUGEMIST

Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse pdf >>