PÜHAKODADE SÄILITAMINE JA ARENG

Riiklik programm “Pühakodade säilitamine ja areng 2003–2013” on ellu kutsutud eesmärgiga tagada pühakodade kui Eesti kultuuriloolise ja kunstiajaloolise pärandi olulise osa säilimine. Programmi koordineerib Muinsuskaitseamet.

Loe edasi >>EESTI AJALOOLISED LOODUSLIKUD PÜHAPAIGAD. UURIMINE JA HOIDMINE

Valdkonna arengukava 2008–2012 “Eesti ajaloolised looduslikud pühapaigad. Uurimine ja hoidmine” üldeesmärk on säilitada Eesti looduslike pühapaikade ja nendega seotud vaimse kultuuripärandi omapära. Arengukava koordineerib Muinsuskaitseamet.

Loe edasi >>
MÕISAKOOLID

Mõisakoolide riikliku programmi eesmärk on endistes mõisahoonetes tegutsevate koolide ja lasteasutuste arendamine paikkondlikeks haridus- ja kultuurikeskusteks ning atraktiivseteks turismisihtkohtadeks, tagades samaaegselt mõisaansamblite ja neis sisalduva kultuuripärandi säilimise. Programmi koordineerib Kultuuriministeerium.

Loe edasi >>MAA-ARHITEKTUUR JA -MAASTIK. UURIMINE  JA HOIDMINE

Valdkonna arengukava 2007–2010 “Maa-arhitektuur ja -maastik. Uurimine ja hoidmine” üldeesmärk on säilitada Eesti maa-arhitektuuri ja -maastike omapära. Arengukava koordineerib Eesti Vabaõhumuuseum.

Loe edasi >>


Kivi-Vigala kirik. Foto Silja Konsa