ARHEOLOOGILISED VÄLJAKAEVAMISED EESTISArheoloogilised väljakaevamised Eestis aastal 2009


Plaanilised teadusuuringud arheoloogiamälestistel:
 • Jägala linnus Harjumaal – Aivar Kriiska
 • Riigiküla kiviaja asulakoht Ida-Virumaal – Aivar Kriiska
 • Lääniste linnus Tartumaal – Anti Lillak , Heiki Valk
 • Pikasilla Vooremäe linnus Valgamaal – Martti Veldi, Heiki Valk
 • Uugla kalmed Läänemaal - Mati Mandel
 • Uugla rauasulatuskoht Läänemaal – Jüri Peets
 • Käku rauasulatuskoht Saaremaal – Jüri Peets
 • Salevere muistsed põllud Läänemaal – Helena Kaldre

Restaureerimis- ja ehitustöödega seotud uuringud, päästekaevamised ja mullatööde arheoloogiline järelevalve:
 • Loo muistsed põllud Harjumaal – Helena Kaldre
 • Triigi mõisa peahoone Harjumaal – Villu Kadakas
 • Padise mõisa park Harjumaal – Villu Kadakas
 • Pärnu muinsuskaitseala Hommiku t, Pikk ja Pühavaimu t – Rivo Bernotas
 • Jõhvi kiriku park Ida-Virumaal – Sven Udam
 • Ristipalo kääpad Põlvamaal – Maria Smirnova, Heiki Valk
 • Vastseliina linnus Võrumaal –Heiki Valk
 • Narva vanalinn, Vestervalli t – Aleksander Nikitjuk
 • Narva Joaorg, asulakoht - Aleksander Nikitjuk
 • Ardu kiviaja kalmistu Harjumaal – Aivar Kriiska
 • Tallinna Karjavärav Suur-Karja t – Ragnar Nurk
 • Narva vanalinn, börsihoone, TÜ kolledži ehituse ala - Aivar Kriiska
 • Pärnu vallikraavi uuringud - Rünno Vissak
 • Paide vallimäe trasside järelvalve - Peeter Piirits
 • Narva vanalinn, Kraavi t 2,7 - Sven Udam

Arheoloogilised väljakaevamised Eestis aastal 2008


Muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste ekspertnõukogu vaatas oma korralisel istungil 16.06.2008 läbi tänavuste väljakaevamiste ja muude arheoloogiliste uuringute loataotlused ning tegi oma otsusega ametile ettepaneku välja anda kokku 14 uuringuluba 14 arheoloogiamälestisel üheksale arheoloogile.

Plaanilised probleemkaevamised uuritavate teadusteemade raames:

 • TÜ arheoloogia kabineti juhataja Heiki Valk plaanib uurida Vareste linnust (reg nr 11544) Räpina vallas, Tilleoru Kantsimäe linnamäge (10987) Kanepi vallas ning Erumäe linnust 812841) Konguta vallas
 • TÜ magistrant Anti Lillak teeb väljakaevamisi Heiki Valgu juhendamisel Rõuge linnamäel 813642) Rõuge vallas
 • Helena Kaldre uurib muistsete põldude jäänuseid Salevere külas Hanila vallas Läänemaal
 • TÜ ajaloo- ja arheoloogia osakonna juhataja Aivar Kriiska teeb uurimistöid Jägala linnusel ( 17535) Jõelähtme vallas ning Riigiküla kiviaja asulakohal (9188) Vaivara vallas
 • Eesti Ajaloomuuseumi teadur Mati Mandel jätkab väljakaevamisi Uugla küla kivikalmel (10088) ja muistsel asulakohal (10081) Oru vallas Läänemaal
 • TLÜ Ajaloo Instituudi teadur Jüri Peets jätkab samas Uugla külas asuva rauasulatuskoha uuringuid ning muistse sepapaja asupaika Käku külas Saaremaal

Pääste- ja avariikaevamised, mis on seotud kavandatavate ehitustega või mullatöödel ilmnenud leidudega:

 • TLÜ Ajaloo Instituudi arheoloogia osakonna juhataja Marika Mägi teeb arheoloogilisi eeluuringuid Valjala maalinna ümbruses (12759)
 • TLÜ Ajaloo Instituud teadur Gurly Vedrul on käimas arheoloogilised eeluuringud Saha kabeliaias (2748) Jõelähtme vallas
 • MTÜ Arheoloogia ja ehitusajaloo grupi AEG arheoloog Peeter Piirits teeb arheoloogilisi järelevalvetöid Viljandi linnas (27010) rajatavatel trassidel
 • Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti poolt välja antud lubade alusel jätkuvad arheoloogilised uuringud Tallinnas Vabaduse väljakul ning Harjumäel (Agu EMS OÜ, Villu Kadakas) ja Kaarli puiesteel ( OÜ Tael, Vladimir Sokolovski)
 • Tõenäoliselt on sel suvel veel kavas arheoloogilised väljakaevamised Tartus Ülikooli 2 krundil ning veetrasside rajamisel Pärnus Rääma linnaosas