MUINSUSKAITSE NÕUKOGUMuinsuskaitse Nõukogu on Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kuhu kuuluvad eksperdid ajaloo, arheoloogia, etnoloogia, arhitektuuri, restaureerimise, kunsti- ja teadusajaloo alalt. Nõukogu tegutseb põhimääruse alusel.

 

Muinsuskaitse Nõukogu koosseis

Lilian Hansar
Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna juhataja


Jaak Huimerind

Eesti Arhitektide Liidu aseesimees


Elari Udam
Riigi Kinnisvara AS juhatuse liige


Katri-Liis Ennok
Siseministeeriumi planeeringute osakonna juhataja


Toomas Tamla
arheoloogiamälestiste ekspert


Viljar Vissel
kunstimälestiste ekspert


Priidu Pärna
õigusvaldkonna ekspert


Riin Alatalu
ICOMOS Eesti esimees


Anton Pärn
muuseuminõukogu esimees


Maris Mändel
Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna teadur


Urve Sinijärv
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist


Peep Pillak
Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees
 


TEATED

Muinsuskaitse Nõukogu koosolekud toimuvad