Väike Muinsusjutt
(Autor Elle Lepik)

Väike muinsusjutt on  muinsuskaitselist maailmavaadet ning kultuuripärandi hoidmist tutvustav projektülesannete kogumik kunstitundides kasutamiseks ning teiste õppeainetega lõimimiseks.  
 
Ülesanded on suunatud 7.-12. klassidele.

Õppematerjal lähtub kehtivast põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast ning on kohandatav ka Rahvusvahelise Bakalaureuse Organisatsiooni õppekavadele.

Vaata lähemalt siit!