Mirjam Abel                                                         
                                                                 
                                                      
 

Haridustase
Õppeasutus
Eriala                                                      
Kõrgharidus Tartu Ülikoool
Ajalugu