Keidi Saks                                              
                                                                                         
                                                  Haridustase
Õppeasutus       
Eriala                                                 
Kõrgharidus
Eesti Kunstiakadeemia
Muinsuskaitse ja konserveerimine