Helle-Silvia Solnask

Haridustase
Õppeasutus
Erialkõrgem

Kõrgharidus

Tartu Ülikool                 

Inglise filoloogia