Taotluse esitamiseks peab asutaja ennast ID-kaardi või Mobiil-ID´ga sisse logima aadressil: register.muinas.ee

1.  Kodanikule rubriigis Eritingimuste taotlused alajaotuse all on nupp „Esita taotlus“.

2. „Esita taotlus“ vajutamisel kuvatakse kasutajale taotluse vorm:

Taotleja andmed on võimalik täita „Täida minu andmetega“ kui eritingimuste taotleja on seotud mälestisega  ja „Täida X andmetega“, kus X tähendab kasutajaga seotud juriidilist isikut.

Kui teie andmed automaatselt ei tule, siis sisestage:

2.1 Eritingimuste taotleja kontaktandmed (nimi, isiku-registrikood)

2.2 Eritingimuste taotleja postiaadress

3. kontaktisik (kohustuslik, kui toetuse saaja on juriidiline isik või mälestise omaniku volituse alusel)

4. Kontaktisiku andmed


Taotluse andmed

1. Mälestised (Nimi ja reg nr)

    1.1 Välja kõrval on nupp „Lisa mälestis“ (kui taotluse esitaja on omanik, siis on mälestise andmed taotlejaga seotud.

2. Mälestise seisukorra lühikirjeldus

    2.1 Mälestise plaanimaterjal (korruste põhiplaanid) sisestada väljale või valida arvutist fail (faililaiendid odf, .fodt, .docx, .doc, .ods, .fods, .xlsx, .xls, pdf)

    2.2 Manustavate dokumentide arv pole piiratud.

3. Mälestise omaniku kinnitus projekteerimistööde alustamise kohta aasta jooksul pärast muinsuskaitse eritingimuste üleandmist Muinsuskaitseameti poolt.

4. Mälestise omaniku andmete lisamine.


 Lisad

1. Esindaja volitus (.pdf või .ddoc laiendiga faili lisamise võimalus).

Andmete kinnitamine „Käesolevaga kinnitan, et esitatud andmed on õiged.“,

Sisse loginud kasutaja nimi, Kuupäev ning nupp „Allkirjasta digitaalselt“.

Pärast allkirjastamist suunatakse kasutaja vaatesse, kus on nähtavad kasutaja poolt sisestatud andmed ning alla laetavad taotluse PDF form, kõik kasutaja poolt laetud failid ning DDOC fail.

Pärast allkirjastamist saadetakse kasutajale e-post „Eritingimuste taotlus edastatud“, millele manustatakse taotluse PDF vorm.

Pärast allkirjastamist Saadetakse teade süsteemne teade „Eritingimuste taotlus edastatud“.