Muinsuskaitseteemaliste teadustööde konkurss

Loe edasi >>

Kultuurimälestiste riiklik register

register.muinas.ee
Vaata uusi infovoldikuid siit

Tööaeg: E-N 9:00-16:30, R 9:00-15:30

Telefon 640 3050

Töövälisel ajal ja puhkepäevadel ning riiklikel pühadel töötab automaatvastaja.